Biobrandstoffenfabriek Shell - Hollandia

Biobrandstoffenfabriek Shell

Shell gaat een biobrandstoffenfabriek bouwen op het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, voorheen bekend als de Pernis-raffinaderij. Eenmaal gebouwd zal de faciliteit een van de grootste fabrieken in Europa zijn waarbij jaarlijks 820.000 kilo biobrandstof wordt geproduceerd uit afval. Ook Hollandia draagt bij aan dit project. Met de detailberekeningen zorgen we dat de ontwerpen gereed zijn voor fabricage. Naar verwachting is de fabriek in 2024 operationeel.

Biobrandstof
Van afval, waaronder gebruikt frituurvet, dierlijk vet en andere industriële en agrarische restproducten worden koolstofarme brandstoffen zoals hernieuwbare diesel geproduceerd. Shell wil haar raffinaderijen omzetten in energie- en chemieparken. Daarmee wil het bedrijf minder productie van traditionele brandstoffen en juist meer van koolstofarme brandstoffen. Deze koolstofarme brandstoffen zullen helpen om te voldoen aan de groeiende vraag van de transportsector.

Samenwerking
Hollandia is een van de partners die meewerken aan de bouw van een van de grotere biobrandstoffenfabrieken in Europa. Samen met engineeringsbureau Worley wordt er gewerkt aan de tekeningen. Worley is verantwoordelijk voor het hoofdontwerp van het gebouw. Zij bepalen het uiterlijk en de plaatsing van alle onderdelen, zoals de pipings. Hollandia zorgt voor de detailberekeningen. Hierbij wordt gekeken of alle ontwerpen daadwerkelijk passen en welke afmetingen nodig zijn voor verschillende onderdelen. Daarmee leveren we een model gereed voor fabricage.

Transport
Alle onderdelen worden vervaardigd in China en getransporteerd naar Nederland. Maar liefst 2000 ton aan staal vaart dan over de wereldzeeën. Het transport wordt opgedeeld in verschillende modules, met elk ruim 700 ton staal aan boord. Deze modules zien eruit als enorme gebouwen (zie foto model).