ArcelorMittal keramiekfabriek - Hollandia

ArcelorMittal keramiekfabriek

Een detailontwerp maken van staalconstructies en de bijbehorende fabricage, laat dat maar aan Hollandia over. Voor ArcelorMittal hebben we de stalen constructie voor een keramiekfabriek in Nigeria ontworpen en geproduceerd.

Engineering
Door middel van een PCSA studie (Pre-construction Services Agreement) is het basisontwerp opgezet en zijn de bouw- en technische adviezen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan kon het engineeringsteam het definitieve ontwerp maken.

In dit proces hebben de engineers van Hollandia het detailontwerp getekend. Dit bevat een 3D-model GA tekening, werftekeningen en handleidingen voor de montages op locatie. Daarbij zijn de ontwerpen doorgerekend. Bij de productie is voor elke sectie een ‘trial fit’ gemaakt om te controleren of alle onderdelen goed passen.

Bouwpakketten
Een ontwerp van 1300 ton aan staal is lastig te verplaatsen naar een ander continent. Daarom is ervoor gekozen om het ontwerp in secties te verdelen. Deze secties zijn apart verscheept in bouwpakketten. Elk pakket kan onafhankelijk van andere secties worden gemonteerd, zodat er geen vertragingen ontstaan.