Nieuwe radartoren Maasvlakte II Rotterdam - Hollandia

Nieuwe radartoren Maasvlakte II Rotterdam

Ontwerp – Realisatie – Installatie

Op vrijdag 12 oktober jl. is de Radartoren op Maasvlakte Il officieel in gebruik genomen door Havenbedrijf Rotterdam. De nieuwe 70 meter hoge toren op de zeewering aan de Prinses Maximaweg, neemt de radardekking over van de voormalige vuurtoren aan de Europaweg. Deze is aan het einde gekomen van zijn bouwkundige levensduur en zal nu worden gesloopt.Bovendien nam de radardekking steeds verder af doordat de Maasvlakte vol wordt gebouwd met obstakels zoals kranen. Daarom is ook de nieuwe locatie op de zeewering gekozen. De radartoren zal naast een radarsysteem, ook marifoonapparatuur huisvesten voor de communicatie met de scheepvaart. Bovendien gaat de radartoren met een straalverbinding de datacommunicatie verzorgen met Lichteiland Goeree, ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van Hoek van Holland. Op het eiland bevinden zich naast een vuurtorenlicht diverse middelen voor de scheepvaartbegeleiding, zoals een radarsysteem en hydro/meteo apparatuur.

Bijzonder ontwerp

Hollandia Infra realiseerde de nieuwe radartoren in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Hollandia liet architect Syb van Breda een ontwerp maken met een getordeerde ovale vorm, waardoor een dubbelgekromde staalconstructie ontstaat. Dit is niet alleen een bijzondere vorm om te zien maar ook een bijzonder stevige vorm die het staal een hoge stijfheid geeft. Dit is nodig om te voorkomen dat de 70 meter hoge toren bij harde wind gaat wijken en daardoor onder alle weersom- standigheden kan voorzien in een nauwkeurig radarbeeld. Ook de fundering speelt hierbij een grote rol. Mobilis-Servicis heeft van Hollandia Infra de opdracht gekregen voor het realiseren van de fundering in de zeedijk, de buiteninrichting en de bouwkundige voorzieningen in de toren.

Opvallend materiaal

Niet alleen de vorm, ook het materiaal is opvallend te noemen; de toren is uitgevoerd in een weervast en voorgeroest staal, ook wel bekend als Cortenstaal, dat naast een karakteristiek uiterlijk vooral een functioneel karakter heeft. Het roest aan de buitenzijde sluit namelijk de onderliggende staallagen af van zuurstof waardoor de toren onderhoudsvrij blijft. Daarnaast is dit materiaal 100% recyclebaar. En daarmee is de nieuwe radartoren zowel duurzaam als esthetisch gebouwd en geheel naar wens van het Havenbedrijf om het haven- en industriegebied van Maasvlakte Il ook aantrek-kelijk te houden voor recreanten.

Megatransport en opbouw

Op 12 juni vond het transport plaats en is de toren in 3 kant-en-klare delen op een ponton geladen en vanaf de Hollandia yard in Krimpen aan den IJssel naar het uiterste puntje van de Maasvlakte Il vervoerd. Het bijzondere transport dat dwars door hartje Rotterdam voer, trok onderweg veel bekijks. Op 13 juni is het eerste deel van de toren op de funderingscon-structie geplaatst. Het plaatsen in de zeedijk was een complexe operatie omdat de zeewering niet mocht verzwakken. Voor de ontgraving zijn eerst damwanden aangebracht om het dijklichaam te steunen en pas daarna zijn de funderings-palen ingedraaid. Ingenieursbureau Tauw bedacht een fundering met 40 meter lange schroefpalen die dicht onder het maaiveld met elkaar zijn verbonden door een stalen funderingsframe. Hierop werd de 70 meter hoge toren gemonteerd.

Na installatiewerkzaamheden in het onderste deel van de toren, zijn op 12 juli het midden- en bovendeel van de toren, alsmede de radar geplaatst. De nieuwe Radartoren is tot grote tevredenheid van het Havenbedrijf Rotterdam, in oktober officieel in gebruik genomen.

De mensen achter de Radartoren