Duurzaamheid - Hollandia

Duurzaamheid

Hollandia is een maatschappelijk bewuste organisatie, die een actieve rol wil spelen in het bouwen van een betere wereld. Daarom levert Hollandia een actieve bijdrage aan een duurzame toekomst. Belangen voor korte- en lange termijn worden zorgvuldig afgewogen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Hollandia streeft naar een juiste balans tussen people, planet en profit, voor het voortbestaan van onze organisatie en het welzijn van onze mensen en toekomstige generaties.

CO2 prestaties
Hollandia is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogst mogelijke niveau. Het certificaat heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen van Hollandia. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

CO2 Prestatieladder Niveau 5 certificaat

Footprint en reductie
Jaarlijks berekent Hollandia haar footprint. Door dit inzicht kunnen we ons verbruik nog verder verminderen. Hollandia heeft zowel voor het eigen bedrijf als voor de keten waarin zij opereert reductiedoelstellingen opgesteld. Hieronder zijn de doelstellingen te downloaden. De voortgang van de doelstellingen is terug te vinden in het document CO2 Prestaties Hollandia Holding.

CO2 Footprint 2023
CO2 Footprint 1e helft 2023
CO2 Footprint 2022
CO2 Footprint 2021
CO2 Footprint 2020
CO2 reductiedoelstellingen

Participatie
Hollandia neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in haar sector en/of daarbuiten. Hieronder kunt u het overzicht downloaden van de actieve deelname.

Actieve deelname initiatieven

SKAO 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Hollandia