Complete realisatie van biogas skids - Hollandia

Complete realisatie van biogas skids

Hollandia Systems werkt steeds vaker samen met organisaties die bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor een internationale green-tech onderneming hebben wij de complete realisatie van een aantal biogas upgrading skids uitgevoerd. Dit omvat het hele proces vanaf fabricage van het skid-frame tot de fabricage van de process equipment, de piping en de drukvaten. Daarvandaan hebben we de samenbouw van het geheel op het skid gerealiseerd.

Onze opdrachtgever is een wereldwijde leverancier van biogas opwaarderingssystemen. De systemen zijn ontwikkeld om het biogas dat ontstaat uit organisch afval op stortplaatsen, uit afvalwaterzuiveringsinstallaties, uit de mest die ontstaat op boerderijen maar ook uit voedselafval faciliteiten, te zuiveren en opwaarderen. De installatie verwijdert onzuiverheden en scheidt kooldioxide uit biomethaan in het ruwe biogas. Deze skid-built systemen zorgen voor schoon, koolstofarm hernieuwbaar aardgas (RNG). Dit eindproduct kan direct worden ingezet in het bestaande aardgasnet of als voertuigbrandstof.

Het proces engineering en basic engineering ligt bij de opdrachtgever. Zij leggen het project vanaf detailengineering neer bij Hollandia Systems, als complete realisatiepartner. Ons Project Management stelt, in overleg met alle betrokkenen, een uitgebreid plan van aanpak op voor alle facetten. Uiteindelijk wordt er gefabriceerd. Een aantal onderdelen kunnen synchroon plaats vinden. Fabricage van het skid-frame, fabricage van de process equipment, warmtewisselaars, piping en drukvaten. De afzonderlijke fabricage items komen conform planning tezamen, zodat de samenbouw van het geheel op het skid gerealiseerd wordt.