MVO - Hollandia

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hollandia is een maatschappelijk bewuste organisatie, die een actieve rol wil spelen in het bouwen van een betere wereld. Daarom levert Hollandia een actieve bijdrage aan een duurzame toekomst. Belangen voor korte- en lange termijn worden zorgvuldig afgewogen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Hollandia streeft naar een juiste balans tussen people, planet en profit, voor het voortbestaan van onze organisatie en het welzijn van onze mensen en toekomstige generaties.

Modern Slavery Act
Statement UK Modern Slavery Act 2023

Code of Conduct
Ons bedrijf begeeft zich dagelijks in een wereld vol concurrentie. Als gevolg daarvan zijn we als organisatie sterk genoodzaakt om onze prestaties continu te verbeteren om onze concurrentiepositie te behouden. Hollandia is een betrouwbare business partner, heeft een goede reputatie en handelt daar ook naar. Voor een blijvend succes van de onderneming is dat belangrijk. Ons beleid hierin is dat alle handelingen in ons werk, in welke functie dan ook, vragen om een integere werkwijze van iedereen in de organisatie zodat u noch Hollandia wordt beschadigd. Alle medewerkers van Hollandia werken daarom op basis van ethische principes en hanteren hierbij de Hollandia Code of Conduct.

Veiligheid en kwaliteit
We willen bij Hollandia graag dat iedereen aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis gaat. Daarom hebben we een veiligheidsprogramma ontwikkeld. Meer informatie daarover lees je op onze veiligheidspagina. Naast deze woorden laten we ook graag daden zien. Daarom beschikt Hollandia over een goed veiligheids- en milieumanagement systeem dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Bekijk al onze certificeringen hier.

Voorwaarden
Hollandia hanteert de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie. Lees de voorwaarden hier.