Boston Barrier Vertical Sector Gate - Hollandia

Boston Barrier Vertical Sector Gate

De Engelse stad Boston (UK) ligt aan de rivier The Haven met een directe, open verbinding naar de Noordzee waardoor de stad gevoelig is gebleken voor overstromingen bij extreme getijdeverschillen en storm. De rivier is tevens de toegang tot onder andere de haven van Boston. Na enkele forse overstromingen langs de oostkust van Engeland, onder andere in 2013, worden op verschillende plaatsen hoogwaterkeringen gebouwd. Ook de nieuwe Boston Barrier is aangelegd om het Engelse Boston met het achterland te beschermen tegen hoogwater. Hollandia Infra heeft van bouwcombinatie Bam Nuttall-Mott MacDonald de opdracht ontvangen voor het ontwerpen en bouwen van drie stalen segmentdeuren ten behoeve van deze nieuwe waterkering “Boston Barrier”. Deze 3 noodkeringen maken deel uit van het Boston Barrier Flood Protection Project dat zo’n 14.000 huishoudens in het achterland van Lincolnshire moet beschermen tegen overstromingen. Het maakt ons trots dat we hier vanuit Nederland, toch een land van “waterbouwers” weer een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren!

Om Boston en het achterland beter te beschermen tegen hoog water heeft de Engelse overheid besloten tot de aanleg van de getijdestormvloedkering “Boston Barrier”. Hollandia Infra heeft van de hoofdaannemer, bouwcombinatie BAM Nuttall-Mott MacDonald, de opdracht ontvangen voor het ontwerpen en bouwen van drie stalen segmentdeuren ten behoeve van deze nieuwe stormvloedkering.

Waterkerende constructie

De “Boston Barrier” is opgebouwd uit 2 waterkerende constructies. Hollandia Infra ontwierp en bouwde al eerder een verticaal bewegende stalen segmentdeur. Deze “Radial Sector Gate” is 30 meter lang en weegt 350 ton. De segmentdeur ligt normaliter op de rivierbodem en wordt enkel bij storm binnen 20 minuten omhoog gedraaid om de rivier af te sluiten. De deur is vergelijkbaar qua vorm en functie met de stalen noodwaterkering die Hollandia Infra heeft geleverd voor de getijdekering Ipswich Barrier, eveneens voor de oostkust van Engeland. Ten tweede omvat de opdracht voor Hollandia Infra het ontwerpen en leveren van twee horizontaal bewegende segmentdeuren. Deze 2 stuks “Vertical Segment Gates” draaien vanuit hun insparing in de kade de watergang in; de werking is vergelijkbaar met de bekende stormvloedkering “Maeslantkering” bij Hoek van Holland. De 2 segmentdeuren voor de Boston Barrier wegen elk 100 ton, zijn 10 meter hoog en sluiten samen de doorgang van 18 meter af. De deuren liggen voor de ingang van de haven van Boston en beschermen enerzijds de haven tegen hoogwater en dienen anderzijds om de inpandige waterstand in de haven te reguleren, zodat boten niet droogvallen bij laagtij.

Projectaanpak

In opdracht van Environment Agency (vergelijkbaar met Rijkswaterstaat in Nederland) heeft joint venture BAM Nuttall – Mott MacDonald het project voor het “Boston Barrier Flood Protection-programma” uitgevoerd. Het werk is opgesplitst in drie hoofdfasen; de stormvloedkering en overstromingsmuren op de rechteroever, een nieuwe linkerkade en overstromingsmuren, en de haveningang en overstromingsmuren. Het project omvat een 25 meter brede stijgende poort over het deel van de rivier de Witham (beter bekend als de Haven), ten zuiden van het centrum van Boston tussen Black Sluice en de monumentale Maud Foster Sluice. Een nieuw controlegebouw zal de kering bedienen. Er zijn waterkeringen aan beide oevers en vervangende poorten tegenover de ingang van de bestaande haven van Boston. Verder omvat het project de verbreding van de toegang tot het dok, nieuwe kaaimuren voor de haven, accommodatiewerken; tijdelijke afmeerfaciliteiten voor de vissersvloot van Boston en een zwaaikom voor de commerciële scheepvaart. Ter afronding van het project zullen ook twee graantorens, een steiger en twee grote magazijnen worden gesloopt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de directe nabijheid van woonhuizen. Een belangrijk aandachtspunt in dit project is de goede relatie met de omwonenden en dus het zo veel als mogelijk vermijden van overlast voor bewoners. Het centrale deel van het stormvloedkeringsprogramma wordt gevormd door een 30 meter lang vizierschuif, die in geval van storm en dreigend hoogwater binnen 20 minuten omhoog gedraaid wordt en zo bescherming biedt tegen hoogtij vanuit de Noordzee.

De Vertical Sector Gates (VSG)

De “Wet Dock Gates” ook wel de twee “Vertical Sector Gates (VSG)” liggen voor de ingang van de haven om deze te beschermen bij hoog water en om de inpandige waterstand in de haven te reguleren. De Vertical Sector Gates, zijn twee kwartronde keermiddelen, bestaande uit open frame constructies met een gesloten keerwand. Bij het sluiten van de deuren, draaien de deuren horizontaal om de verticale draaipunten aan de kadewand en raken beide radiale vormen elkaar in het midden van de doorvaart. Als de deuren openen, draaien deze in nissen in de betonnen kadewanden. De volledige symmetrische bolle vorm van de deuren zorgt ervoor dat alle resulterende krachten vanuit de waterkrachten door het draaipunt gaan en er geen resulterende roterende kracht overblijft. Deze segmentdeuren bewegen daarom niet onder invloed van waterdruk. Deze keermiddelen sluiten samen de doorvaart af, waterkerend in 2 richtingen. Dit omdat ze er ook dagelijks voor moeten gaan zorgen dat bij het laag watergetij de schepen in de haven niet droog vallen. Deze ‘Wet Dock Gates’ van ieder circa 100 ton zijn geplaatst bij de ingang van de haven en vormen zo een secundaire noodkering. Het getijdeverschil in rivier The Haven, die in open verbinding staat met de Noordzee kan oplopen tot wel 5,8 meter.

Kijk voor meer informatie over de Rising Sector Gates op deze pagina: Boston Barrier – Hollandia

Foto’s: PortPictures