Maeslantkering

De stormvloedkering bestaat uit 2 boogvormige stalen sectordeuren, elk bestaande uit een kerende wand en een vakwerkarm, die vanuit een parkeerdok bij hoogwater de rivier opdraaien. Door het ballasten van de sectordeuren met rivierwater zakt de kerende wand op de drempelconstructie.

De Stormvloedkering Nieuwe Waterweg vormt het sluitstuk van de Deltawerken. Dankzij de stormvloedkering zijn circa een miljoen mensen in Zuid-Holland beschermd tegen de zee.
Nardo Hoogendijk

Als combinant in “Bouwcombinatie Maeslantkering” heeft Hollandia onder meer de 2 stalen bolscharnieren met de vijzelconstructie, 26 bovenkasten voor de kerende wand, diverse delen voor de 2 vakwerkarmen en de bewegingswerken voor de deuren geleverd. De vakwerkarmen met elk een lengte van 240 meter geven de waterdruk tegen de kerende wand af naar twee bolscharnieren die op de oever zijn geplaatst. De bolscharnieren hebben elk een diameter van 10 meter en kunnen een belasting van 35.000 ton overdragen. De sectordeuren worden in beweging gebracht door een hydraulisch bewegingswerk, het zgn “Locomobiel”.