Update mbt coronavirus: Hollandia blijft operationeel - Hollandia

Update mbt coronavirus: Hollandia blijft operationeel

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak blijft Hollandia operationeel. Ook met aangescherpte maatregelen gaat het werk aan onze projecten door. Wij volgen nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en hebben maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering waar mogelijk te kunnen waarborgen. Er is een Hollandia coördinatieteam ingericht om onze afdelingen maximaal te ondersteunen. Ook staan wij onze klanten met raad en daad bij en houden hen en andere stakeholders op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Met elkaar doen we er alles aan om het werk aan de projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. En daarbij zijn we trots op onze collega’s die zich hier 100% voor inzetten!