Eerste sluisdeur nieuwe zeesluis IJmuiden ligt op zijn plaats - Hollandia

Eerste sluisdeur nieuwe zeesluis IJmuiden ligt op zijn plaats

Deze week is door combinatie OpenIJ de eerste sluisdeur van de nieuwe zeesluis IJmuiden succesvol op zijn plaats gebracht. De deur is met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het buitenhoofd. Het mooie nazomerweer aan het begin van de week was ideaal om de deur te verplaatsen.

De gehele operatie nam 72 uur in beslag en is in etappes verlopen. Eerst is de deur met een gewicht van 3000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder voor het buitenhoofd. Vervolgens is de sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden om zijn as gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd.

Koppeling met de boven- en onderrolwagen

Nadat de deur op de juiste positie lag, is in de volgende fase de sluisdeur afgezonken en gekoppeld aan de bovenrolwagen. Deze bovenrolwagen vormt de aandrijving van de deur. Vervolgens is de deur verder afgezonken en gekoppeld aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over een rails op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de deur. De komende maanden zal de werking van de deur worden getest. Naast de functie van toegangspoort tot de zeesluis maakt de deur ook onderdeel uit van de toekomstige hoogwaterkering, die hiermee een stap dichterbij is.

Hollandia Infra bouwde in opdracht van OpenIJ de boven- en onderrolwagens die beide sluisdeuren gaan aandrijven. Zie voor meer informatie:
Bovenrolwagens nieuwe Zeesluis IJmuiden gereed
Montage bovenrolwagen nieuwe Zeesluis IJmuiden/

Meer weten over de aanleg van deze grootste zeesluis ter wereld? Kijk op de website van Rijkswaterstaat.