Sluis IV Haghorst - Hollandia

Sluis IV Haghorst

In opdracht van RWS-Istimewa heeft Hollandia Services verbeterwerkzaamheden aan sluis IV Haghorst uitgevoerd. De monumentale sluis ligt in het dorpje Haghorst, vlakbij Tilburg. Het zorgt voor de doorvoer van scheepvaart van het Wilhelminakanaal. Door middel van de banjonetvorm met een brede kolk kunnen twee schepen naast elkaar geschut worden.

Voorinspectie
Als voorbereiding op de grote klus moet nu een voorinspectie gedaan worden door middel van het inzetten van een duiker. Er wordt een vooronderzoek gedaan naar de staat van het keermiddel en ook zullen hydrauliekmetingen gedaan worden aan de sluisdeuren. Om het onderhoudswerk uit te kunnen voeren moest de sluis drooggelegd worden. Na drooglegging kunnen diverse inspecties gedaan worden.

Werkzaamheden
Tijdens de renovatiewerkzaamheden zijn de sluishoofden met houten keermiddelen en een EPM folie drooggezet. Vervolgens zijn deze vier houten sluisdeuren uit de sluis gehesen en hersteld op het werkterrein van Hollandia. Tijdens deze herstelwerkzaamheden zijn de deuren voorzien van nieuw afdichtingshout, taatskommen, lagering halsbeugelconstructie en nieuwe stoelen voor de aangrijpingspunten van de deurcilinders. Vervolgens zijn de deuren teruggeplaatst.

De sluisdeur draait op taatspennen, die samen met de taatskommen vervangen zijn. Deze taatspennen zijn opnieuw ontworpen met duplexpen en 3D glide kom. De werkzaamheden aan het bovenhoofd (oostkant) en benedenhoofd (westkant) van de sluis bestaan uit het herstel van metselwerk en diverse kleine werkzaamheden.

Werkzaamheden van Hollandia op een rijtje

  • GTI en Keuren van de keermiddelen
  • Droogzetten beide sluishoofden
  • GTI van wanden sluishoofden en alle sponningen en keuren sponningen
  • GTI metselwerk van de sluishoofden
  • Herstel metselwerk van de sluishoofden
  • Ontwerp, leveren en monteren nieuwe taatspennen en -kommen
  • Ontwerp, leveren en monteren nieuwe  stoelen t.b.v. aangrijpingspunt deurcilinder
  • Vervangen hout voorharren en verticale aanslag van de 4 deuren
  • Tekeningen bijwerken en nieuwe tekeningen maken