Maeslantkering / revisie dokdeuren - Hollandia

Maeslantkering / revisie dokdeuren

Om de functie van de dokdeur de komende 15 jaar te waarborgen, dient de dokdeur gereviseerd te worden. Om dit te kunnen garanderen en tevens de mate van degradatie te bepalen heeft RWS gekozen voor het inspecteren en reviseren van de dokdeur.

Hollandia was betrokken bij de realisatie van de Maeslantkering en aansluitend bij het onderhoud en diverse renovatieprojecten op de Maeslantkering. De laatste revisie van een dokdeur in 2006 / 2007 is door Hollandia gerealiseerd. Vanwege onze ervaringen op de Maeslantkering zijn wij betrokken bij de renovatie dokdeur zuid.

Het dok is één van de hoofdonderdelen van de stormvloedkering. De sectordeur bevindt zich gedurende het grootste gedeelte van de tijd in het dok. Hierdoor wordt de scheepvaart over de Nieuwe Waterweg niet gehinderd. Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten geweest bij het ontwerp van de stormvloedkering. Het dok is een afsluitbaar bassin, waarvan de vorm overeenkomt met die van de kerende wand. De waterstand in het dok is geheel regelbaar. Hierdoor zijn de verschillende functies die het dok heeft mogelijk gemaakt.

Het totale gewicht is circa 320 ton aan staal en componenten. De opwaartse kracht onder water is maximaal ongeveer 550 ton. De dokdeur kan dus drijven. Teneinde voldoende druk op de wielstellen te behouden, zijn ballastcompartimenten aanwezig.

Het inspecteren en reviseren van de dokdeur, op de zuidelijke helft van de Maeslantkering, zal in 2016 plaatsvinden. De werkzaamheden aan de dokdeur kunnen vanaf 16 april aanvangen en dienen 16 augustus gereed te zijn.