Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen (MOS) - Hollandia

Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen (MOS)

Sinds 1 april 2017 voert SHERPA MOS (een combinatie van Hollandia Services, CroonWolter&Dros en Arcadis) het meerjarig onderhoud uit aan de Maeslantkering en Hartelkering.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Programma Projecten Onderhoud (PPO), district West Nederland Zuid (WNZ) heeft SHERPA het contract gegund met als doelstelling de genoemde objecten op een stabiel en hoogwaardig niveau te onderhouden. Bij het behalen van deze doelstelling kan het contract met twee maal twee jaar verlengd worden.

De Maeslantkering is een bekend object voor Hollandia, al vanaf de bouw is Hollandia betrokken bij de Maeslantkering en heeft meerdere onderdelen vervaardigd en geïnstalleerd.

Het contract MOS bestaat uit de volgende onderdelen:
– het uitvoeren van het regulier onderhoud (PO) op het gebied van W (werktuigbouwkunde) , E (elektrisch) en C (civiel);
– het oplossen van storingen (CO) op het gebied van W, E en C;
– het uitvoeren van extra werkzaamheden / verbeteringen aan de keringen voortkomend uit het regulier PO en/of CO onderhoud;
– deelnamen aan het Operationeel Team (OT) van RWS (dit team komt in actie bij een bepaalde waterstand boven NAP en de keringen (mogelijk) gesloten dienen te worden.

SHERPA MOS heeft het eerste zomerseizoen succesvol afgerond en is na een geslaagde functioneringssluiting van de keringen het winterseizoen gestart. Tijdens het winterseizoen staan de keringen in actieve stand en gaan sluiten bij een waterstand van ca. 2,70m boven NAP. RWS heeft inmiddels een extra opdracht aan SHERPA MOS verstrekt om een deel van de werkinstructies te updaten. Dit heeft tot doel dat de voorbereiding en uitvoering van het regulier onderhoud effectiever en kwalitatief hoogwaardiger kunnen worden uitgevoerd. Ook beschikt de faalkansmanager daardoor over de juiste input om de beschikbaarheid van de keringen te waarborgen.