Kiltunnel tolplein - Hollandia

Kiltunnel tolplein

De Kiltunnel die de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard vormt, onderging een groot onderhoud in 2021. Tijdens dit groot onderhoud is er gewerkt aan de tunnel, het wegdek, en vervanging van de verkeers- en tunneltechnische installaties. Als klap op de vuurpijl is er een vernieuwd tolplein met een extra tolstraat per rijrichting. Hollandia Industrial heeft voor een opdrachtgever een groot deel van het tolplein gerealiseerd.

Aanleiding
In 1977 is de Kiltunnel geopend als lokale hoofdverkeersader voor zowel autoverkeer als (brom)fietsers. Een aantal technische installaties zijn aan het eind van hun levensduur gekomen en moeten vervangen worden. Ook zijn herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee kan de levensduur van de tunnel worden verlengd. De werkzaamheden zijn gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers. Daarom is een nieuw tolplein gebouwd met extra tolstraten voor meer capaciteit en betere doorstroming. Hierdoor verbeteren we de veiligheid, bereikbaarheid en gebruikerscomfort van de Kiltunnel.

Werkzaamheden
Het groot onderhoud is van start gegaan in 2021 en zal midden 2022 worden afgerond. De realisatie van het vernieuwde tolplein is begonnen in week 30 van 2021. Hollandia Industrial is verantwoordelijk voor de montage van de stalen constructie van het tolplein. Dit bestaat uit het monteren van het kantoorpand, trappenhuis, middengebouw (steunpilaar), loopbruggen, en luifels.

Het vernieuwde tolplein bestaan uit vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen. Elk weghelft heeft een loopbrug waardoor tolbeambten veilig bovenlangs kunnen oversteken. Daarboven zit een nieuwe geïntegreerde luifel die ook plaats biedt aan zonnepanelen. Het plaatsen van de luifels is gedaan in twee hijs avonden/nachten. Gedurende de hijs avonden/nachten zijn de tolstraten compleet afgesloten. Om verdere afsluitingen te voorkomen zijn de luifels voor gemonteerd naast de weg. Hiervoor zijn één of meerdere tolstraten gefaseerd niet beschikbaar geweest.