IJsseldelta fase 2 Reevesluis complex - Hollandia

IJsseldelta fase 2 Reevesluis complex

Project IJsseldelta is het afsluitende project van het landelijke overheidsprogramma “Ruimte voor de rivier”, waarbij de waterveiligheid voor de stad Kampen en omgeving wordt verbeterd. Combinatie Isala Delta (Van Hattum & Blankevoort en Boskalis) realiseren dit project in opdracht van Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Uitgangspunt is het creëren van een waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer om bij extreme waterstanden het hoogwaterpeil te verlagen. Tevens wordt de IJssel verdiept en worden nieuwe dijken aangelegd. Aan de oostzijde van deze hoogwatergeul is in fase 1 de Recreatieschutsluis gebouwd waarvoor Hollandia Infra de keermiddelen en bewegingswerken heeft gerealiseerd. Het Reevesluis-complex maakt deel uit van fase 2 en wordt gerealiseerd aan de westzijde van de hoogwatergeul in het Drontermeer.

Dit Reevesluis-complex zal de Roggebotsluis gaan vervangen en daarmee onderdeel uitmaken van de primaire waterkering Reevedam die de dijkringen Flevoland en IJsseldelta verbindt en de randmeren (Drontermeer) scheidt van het IJsselmeersysteem (Verlengde Vossemeer). Het sluizencomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage.

Schutsluis

Voor de schutsluis ontwierp, fabriceerde en monteerde Hollandia in 2019 het hydraulisch bewegingswerk, 2 enkele draaideuren (één deur per sluishoofd) en een set reservedeuren voor calamiteiten. De keermiddelen van de Reevesluis gaan onderdeel uitmaken van de primaire waterkering van Nederland. Hierdoor zijn hogere eisen gesteld aan het ontwerp. De draaideuren van de Schutsluis worden in gesloten stand geborgd middels een zware mechanische grendelconstructie waardoor de deuren in beide richtingen hoogwaterkerend zijn en de kering beschermd is tegen een eventuele forse aanvaring.

Spuisluis en keersluis

Voor de spuisluis ontwierpen en bouwden we de 4 schuiven en 8 cilinders. Begin juli 2020 zijn deze 4 schuiven ingehesen. De functie van een Spuisluis is het regulieren van de waterstanden. Deze spuisluis zal “overtollig” water gaan afvoeren van het Drontermeer naar het Vossemeer en gecontroleerd water toelaten in het Kampen-gebied. Daarnaast zal de Spuisluis tevens dienst doen als een Keersluis om hoog water vanaf het Drontermeer (opstuwing vanuit het Zuidwesten) te keren en Kampen te beschermen tegen wateroverlast. De Spuisluis krijgt een aparte voorziening voor vismigratie

De spuisluis bestaat uit 2 parallelle spuiopeningen die apart bediend kunnen worden afhankelijk van de gevraagde spuicapaciteit. Beide spuiopeningen zijn voorzien van 2 schuiven welke redundant om-en-om ingezet worden. De schuiven worden hangend aan hydraulische cilinders op-en-neer bewogen.

Vismigratie

De spuiopeningen bevinden zich nagenoeg geheel onder het wateroppervlak, onder het betonnen spuihuis met de schuiven. Naast de spuiopeningen is een aparte vismigratie goot gecreëerd voorzien van viskamers met schotten waardoor de vissen kunnen passeren. Deze goot staat in principe altijd open, maar kan indien gewenst met een schuif gesloten worden.