Het Emssperrwerk in Gandersum, Duitsland - Hollandia

Het Emssperrwerk in Gandersum, Duitsland

Het Emssperrwerk is gebouwd in de Eemsmonding bij Gandersum aan de noordwestkust van Duitsland.
Deze stormvloedkering, met een totale lengte van ca 462 meter, heeft 7 doorstroomopeningen. Hollandia heeft hiervan de twee doorstroomopeningen die in de vaargeul zijn gesitueerd, de zgn. HSÖ en BSÖ ontworpen en geleverd.

De stormvloedkering heeft zowel een kerende functie t.a.v. het Noordzeewater als wel een regulerende functie om het waterpeil in de Eems te verhogen i.v.m. de scheepvaart met een grote diepgang.

Hollandia heeft voor de ARGE Emssperrwerk Gandersum de volgende staal- en werktuigbouwkundige constructies ontworpen, vervaardigd, getransporteerd en gemonteerd:
– de segmentdeur in de doorvaartopening voor zeeschepen (HSÖ),
– de segmentschuif in de doorvaartopening voor binnenvaartschepen (BSÖ),
– Pompinstallaties in de pijlers 1, 2 en 3.
De afmetingen van de segmentdeur in de HSÖ-doorvaart zijn 60m x 18m x 4m (lxbxh) en het staalgewicht bedraagt 1760 ton.
De afmetingen van de Segmentschuif in de BSÖ-doorvaart zijn 50m x 8m x 4m (lxbxh) en staalgewicht bedraagt 650 ton.
Hollandia heeft het werk uitgevoerd als partner in de “ARGE Stahlwasserbau” met als overige combinanten Stahlbau Lavis en Stahlbau Rolf Janssen.