Groot Onderhoud Merwedesluis te Gorinchem - Hollandia

Groot Onderhoud Merwedesluis te Gorinchem

Project Groot Onderhoud Grote Merwedesluis Gorinchem is in opdracht van provincie Zuid-Holland door Hollandia Services uitgevoerd. In het kort bestaan de werkzaamheden uit het grootschalig renoveren van de bruggen, sluiskolk, bediengebouw alsmede steiger- & remmingwerken. De Grote Merwedesluis ligt aan de zuidkant in Gorinchem. Enerzijds is de sluis een belangrijke verbinding door middel van de twee bruggen tussen Oost en West Gorinchem, met de binnenstad direct ten Oosten gelegen. Anderzijds is de sluis een belangrijke doorgang voor scheepvaartverkeer van de Boven Merwederivier naar het Merwedekanaal.

Groot onderhoud aan de Merwedesluis was noodzakelijk om het sluiscomplex op een optimaal onderhoudsniveau te brengen, waarbij het systeem weer aan de huidige normen en eisen voldoet.

Werkzaamheden Hollandia Services:

• Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan betonnen onderdelen.
• Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan metselwerk.
• Het ontwerpen, leveren en monteren van de elektromechanische aandrijving van de Korte brug (ophaalbrug).
• Het ontwerpen, leveren en monteren van de hydraulische aandrijving van de Hoge brug (klapbrug)
• Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan vier sluisdeuren en twee stormdeuren.
• Het vervangen van taatspennen en taatskommen.
• Het vervangen van de hydraulische installatie van de sluis.
• Het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden.
• Het vervangen van de elektrotechnische installaties van het gehele complex.
• Het aanpassen en renoveren van werktuigbouwkundige installaties van het gehele complex.
• Het uitvoeren van werkzaamheden aan het bedieningsgebouw.
• Het verzorgen van het gehele CE-markeringstraject t.b.v. CE-markering door de opdrachtgever
• Het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen en ARBO-voorzieningen incl. ontwerp
• Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.