• Nederlands

Groot Onderhoud Merwedesluis te Gorinchem

Het renoveren en CE-markeren van de eerste spuisluis aan het Merwedekanaal houd in: het renoveren van 1 ophaalbrug, 1 hydraulische klapbrug, 6 puntdeuren incl. aandrijvingen; het vervangen van de gehele elektrotechnische installatie; het renoveren van de civiele constructie en het renoveren van 155 meter drijvende steiger. Dit alles in combinatie met het voorafgaand uitvoeren van een Risico Inventarisatie om ook de risicobeheersende maatregelen in het renovatieproject mee te kunnen nemen.

Enkele jaren geleden heeft Hollandia het zusje van de Merwedesluis, sluis Vianen succesvol gerenoveerd. De kennis en ervaring die bij dit, bijna identieke, spuicomplex is opgedaan kan bij het renoveren van de sluis te Gorinchem volledig worden benut. De oplevering van de werkzaamheden staat gepland voor April 2017.