Groot onderhoud fietspad Papendrechtse brug - Hollandia

Groot onderhoud fietspad Papendrechtse brug

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Hollandia Services aan de renovatie van het fietspad van de Papendrechtse brug over de Beneden Merwede. De te vervangen delen van het fietspad liggen langs de boogbrug (lengte: 203 m) en het beweegbare deel van de brug (lengte: 34 m). De renovatie bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van het houten dek en het renoveren van de stalen onderconstructie inclusief leuningwerk. Een bijkomende doelstelling is de nabijgelegen hoofdligger van de boogbrug beter te beschermen tegen afstromend hemelwater en dooizouten.

Werkzaamheden
Het team demonteert allereerst het oude fietspad ter hoogte van de basculebrug en de boogbrug. De door Hollandia Services in samenwerking met Hollandia Structures en J. Boonzaaijer Aannemingsbedrijf gefabriceerde nieuwe segmenten worden vervolgens op hun plek gehesen en gemonteerd. De onderliggende constructie wordt gemetalliseerd en geconserveerd zodat deze er weer decennialang tegenaan kan. Ook passen we een innovatieve slijtlaag toe waarmee lekkage van regenwater tussen de dekplanken door verleden tijd is. Dit zorgt voor verdere afname van de onderhoudsbehoefte van het fietspad in de toekomst. Door de werkzaamheden grotendeels vanaf de rivier uit te voeren, beperken we de hinder voor het wegverkeer.

Circulair
Voor de vrijkomende secties van het fietspad van elk tien meter lang zoeken we in samenwerking met de Nationale Bruggenbank (kosteloos) een nieuwe bestemming. Heb je een idee voor een nieuwe toepassing van deze brugdelen of heb je zelf interesse? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Zo draagt ook Hollandia Services haar steentje bij aan de circulaire economie.