Gezamenlijk onderhoud aan beweegbare objecten Zuid-Holland - Hollandia

Gezamenlijk onderhoud aan beweegbare objecten Zuid-Holland

In opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudt en renoveert Hollandia Services een groot aantal beweegbare objecten in Zuid-Holland. Zij doet dit samen met Arcadis en Croonwolter&dros. Deze drie bedrijven hebben in ‘SHERPA Asset Management’ hun complementaire kennis en ervaring gebundeld.

Van de elf bruggen en vier sluizen die zijn gelegen in het hoofd- en secundaire netwerk voor scheepvaart en landverkeer zijn de meest bekende objecten de Van Brienenoordbrug, de Spijkenisserbrug, de Merwedebrug A27 en de Haringvlietbrug.

Met dit driejarige project is een totale contractwaarde van 7,5 miljoen euro gemoeid. De toegevoegde waarde van de opdracht voor deze combinatie is het toepassen van risico-gestuurd maintenance, waarbij rekening met de toekomstige renovatie- en vervangingsopgave wordt gehouden. Basisprincipe is om opdrachtgever alleen de noodzakelijke investeringen te laten doen die leiden tot een maximale verlaging van de risico’s van het areaal. Dit moet vervolgens tot een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid leiden.

Gezien het economisch belang van de objecten heeft Sherpa VOBO een deskundige storings- en calamiteitenorganisatie tot haar beschikking.