Fiets- en voetgangersbrug over de Thames in Reading (UK) - Hollandia

Fiets- en voetgangersbrug over de Thames in Reading (UK)

Zo gewoon en toch heel bijzonder… Deze ranke, sierlijke fiets- en voetgangersbrug over de Thames heeft Hollandia Infra in 2015 gebouwd. Het gaat om een stalen tuibrug met een totale lengte van 122 meter, waaronder een vrije overspanning van 69 meter. De brug wordt gedragen door een stalen pyloon met een hoogte van 37 meter. In totaal is er zo’n 560 ton staal aangebracht.

De brug is gefabriceerd en aangeleverd op de bouwplaats als “bouwpakket” van 9 brugdelen, een pyloon en nog eens 5 stuks aanbruggen. Bij de vervaardiging van dit project zijn diverse aspecten, waar specifieke aandacht aan is besteed. Zo is de brug gebouwd in een dicht stedelijk gebied, wat aan de aanvoer van de diverse brugonderdelen bijzondere eisen stelde. Een vereiste van de opdrachtgever was, dat de Thames gedurende de bouw niet afgesloten werd. Dit resulteerde in een goed doordachte bouwfasering en afstemming met de betrokken partijen. De nauwe samenwerking tussen de civiele hoofdaannemer, architecten, ontwerpers en Hollandia Infra heeft geleid tot deze in het oog springende brug. De brug is afgewerkt met speciaal gepolijste roestvaste delen en er is er gebruik gemaakt van corten stalen leuningpanelen die een rietkraag uitbeelden. Tevens zijn er op diverse brugonderdelen weerspiegelende onderdelen geplaatst die het totale ontwerp een unieke uitstraling hebben gegeven, zowel overdag als ’s nachts.