Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn - Hollandia

Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn

De Albert Schweitzerbrug is een dubbele basculebrug met twee naast elkaar gelegen vallen met één gemeenschappelijke kelder en elk een eigen aandrijving: de belastingklasse is 60. De brug is opgeleverd in 1964 en in 1975 zijn de oorspronkelijke houtgedekte vallen door vallen met orthotrope stalen rijdekken vervangen.

De aannemerscombinatie Hollandia Services BV, Cofely BV, K.Dekker BV heeft in opdracht van Provincie Zuid-Holland de uitvoering van de elektrotechnische en hydraulische werkzaamheden ten behoeve van deze brug tot een goed einde gebracht.

Het ging hierbij om het vervaardigen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de volledige elektrotechnische en hydraulische installatie en het vervangen van het stalen van conform perceel 2 en 3.