De route naar persoonlijk succes! - Hollandia

De route naar persoonlijk succes!

Bij Hollandia bouwen we aan een wereld van staal. Onze collega’s bouwen hier elke dag aan mee. Met hun vakkennis, hun vaardigheden en hun persoonlijkheid. En dat willen we nog lang zo houden. Daarom staan we samen met hen meerdere keren per jaar stil bij hun ontwikkeling. Wat kunnen ze, wat willen ze en hoe gaan ze daar komen. Samen met Verbetervermogen hebben we daar een speciaal programma voor opgezet: het Persoonlijk Ontwikkel Pad (POP).

Routekaart

Het POP is een routekaart waarmee onze collega’s hun ontwikkel pad kunnen uitstippelen, hun weg naar hun persoonlijke succes. De route helpt ze bij het bepalen van hun ambitie, doelen en nog te leren kennis en vaardigheden. Dit programma is er voor elke medewerker: van monteur tot directeur.

Vaste contactmomenten

Er zijn vaste contactmomenten gecreëerd om ‘vinger aan de pols’ te houden over de route. Op reguliere basis vinden beoordelings- en voortgangsgesprekken plaats tussen de medewerker en de leidinggevende. De gemaakte afspraken leggen we vast in ons nieuwe beoordelingssysteem.

Medio april live!

Op dit moment worden onze leidinggevenden getraind om de ontwikkelgesprekken optimaal te kunnen voeren. Medio april gaan het POP en het nieuwe beoordelingssysteem live. Dit is een mooie stap waarmee onze medewerkers continu kunnen bouwen aan zichzelf. We wensen hen veel plezier en succes met leren en ontwikkelen!