Persbericht Cruquiusbrug - Hollandia

Persbericht Cruquiusbrug

De provincie Noord-Holland heeft de aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort/Hollandia Infra geselecteerd. Zij gaan het ontwerp van de nieuwe Cruquiusbrug (N201) in Heemstede tezamen met de duurzaamheidsambities verder uitwerken. De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden begin volgend jaar.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid : “Ik ben er trots op dat we steeds duurzamer gaan bouwen . De nieuwe Cruquiusbrug is een bijzonder en ambitieus innovatieproject en is een voorbeeld van hoe we in de toekomst bruggen gaan bouwen”. De provincie wil een energie neutrale brug realiseren die (zoveel mogelijk) zelfvoorzienend is en evenveel energie opwekt als dat de brug verbruikt. Ook wordt de nieuwe brug gebouwd met gestandaardiseerde brugonderdelen die makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden of vervangen. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe door de inzet van innovatieve technologie een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Samenwerking/planning
Sander Lodder vestigingsdirecteur Van Hattum en Blankevoort en Nardo Hoogendijk directeur Hollandia Infra kijken er naar uit om dit geweldige project samen met de provincie verder vorm te geven. Nardo Hoogendijk: ”De provincie heeft ons uitgedaagd op het thema duurzaamheid. In bouwteamverband gaan we samen met de provincie Noord-Holland het ontwerp van de Cruquiusbrug uitwerken, waarbij wij onze kennis inbrengen en samen onze duurzaamheidsambities verwezenlijken.” De komende tijd wordt naast het ontwerp ook de planning en realisatie uitgewerkt. Naar verwachting start de aannemer begin 2022 met de werkzaamheden.

 

Nieuwe Cruquiusbrug
De Cruquiusbrug (N201) wordt in 2022 – 2023 vernieuwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Ook vindt er in deze periode groot onderhoud plaats aan de westelijke brug richting Hoofddorp. Samen met Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente Haarlemmermeer verbetert de provincie Noord-Holland de doorstroming van het wegverkeer op de N201.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.cruquiusbrug.nl.