Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug - Hollandia

Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug

De Suurhoffbrug in de A15 is een belangrijke schakel in het Rotterdamse Maasvlaktegebied. Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de brug uit 1974 aan vervanging toe. Rijkswaterstaat heeft aan bouwcombinatie STIPT de opdracht verstrekt voor het realiseren van de Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug. STIPT is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Besix, Dura Vermeer, Mobilis en Hollandia Infra.

Het contract betreft in hoofdzaak het aanbrengen van een volledig stalen boogbrug met 2 rijstroken voor wegverkeer en een apart fietspad. De nieuwe brug krijgt een totale overspanning van 200 meter, wordt 20 meter breed en ca 40 meter hoog. De nieuwe oeververbinding over het drukbevaren Hartelkanaal zal ca 2500 ton wegen.

Zodra de nieuwe boogbrug is geplaatst en in gebruik genomen zal de bouwcombinatie tevens de bestaande brug in diverse fases renoveren. Dit betreft het renoveren van de dekplaat van de bestaande Suurhoffbrug en herinrichting van de rijstroken.

Project in het kort

De werkomvang voor Hollandia Infra binnen de bouwcombinatie omvat in hoofdzaak het ontwerpen, vervaardigen en monteren van de stalen boogbrug met de voegovergangen aan weerszijde van de stalen brug en de opleggingen onder de stalen brug. Het project is technisch een complexe uitdaging omdat er veel stakeholders bij zijn betrokken, waaronder BP (British Petroleum), RWS, Havenbedrijf Rotterdam, Prorail en omwonenden. De nieuwe stalen boogbrug is een tijdelijke verbinding en zal naar verwachting ca 10 tot 15 jaar dienst doen, naast de bestaande, dan gerenoveerde Suurhoffbrug. De brug is ontworpen voor een levensduur van 100 jaar en zo ontworpen dat de brug in de toekomst transporteerbaar is.

Aanleiding

De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen enerzijds de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en anderzijds de Botlek, Europoort en Rotterdam. De brug kruist het Hartelkanaal en ligt in de A15. Het is de enige verbinding naar de Maasvlakte en daarom onmisbaar voor het havengebied Rotterdam en de rest van Nederland. Door de toename van het (zware) vracht- en personenautoverkeer is de brug uit 1974 toe aan vervanging. Hiertoe wordt de bestaande brug uit 1974 gerenoveerd en aangepast naar twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne. De nieuw te bouwen tijdelijke brug heeft twee rijstroken voor één rijrichting naar Rotterdam. Daarnaast krijgt de nieuwe brug een fietspad in twee richtingen. Beide bruggen worden aangesloten op de A15.

De Suurhoffbrug is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die de komende jaren als Vervanging en Renovatie (V&R)-project wordt gerenoveerd en vernieuwd. Er loopt momenteel een verkenning naar een geheel nieuwe verbinding die omstreeks 2030 gereed moet zijn.

Foto’s: de oude situatie (links, beeld RWS/Paul van Baardwijk) en de nieuwe situatie met de tijdelijke Suurhoffbrug naast de bestaande brug (rechts, artist impression STIPT)

Bouwcombinatie & Totaalproject

‘STIPT is trots dat wij deze opdracht mogen uitvoeren en wij zien samenwerken als het fundament voor een voorspelbare en betrouwbare projectrealisatie. Dat betekent samenwerking in iedere fase en elk aspect van de bouw: van ontwerp tot uitvoering, van veiligheid tot draagvlak in de omgeving’, zegt Ernst Mol van STIPT. ‘Door onze keuze voor een brug met een overspanning van 200 meter bouwen we slimmer, minimaliseren we raakvlakken en is onze planning robuust.’

De opdracht voor bouwcombinatie STIPT bestaat in hoofdzaak uit:
• de aanleg van een nieuwe brug voor het wegverkeer HRR van de A15 en fietspad om de bestaande Suurhoffbrug te ontlasten;
• herstellen van de bestaande brug en herinrichten van HRL van de A15;
• aanpassen van de A15 op nieuwe alignementen;
• treffen van inpassingsmaatregelen.

Samenwerking als fundament
Rijkswaterstaat gunde deze opdracht op basis van een combinatie van kwaliteit en prijs waarbij de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onderdeel was van de aanbesteding. Door de keuze voor een brug met een overspanning van 200 meter kan slimmer worden gebouwd, hinder tijdens de bouw beperkt, raakvlakken geminimaliseerd en is de planning robuust.

Duurzame oplossing

De Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug is om meerdere redenen een duurzame brug te noemen:

  • Door het kiezen van een langere brug zijn de brugpijlers op land aangelegd i.p.v. in de rivier. Dit leverde zowel een kostenbesparing op, als minder hinder voor scheepvaart-/landverkeer.
  • De brug gaat naar verwachting 10 tot 15 jaar dienst doen als Suurhoffbrug. De brug kan echter veel langer mee. Door de keuze voor een stalen brug kan daarmee in zijn geheel naar een andere locatie worden gebracht om weer in gebruik te worden genomen. Een stalen rijdek is licht, goed hanteerbaar en daarom gunstig voor toekomstig hergebruik. Mocht dit niet lukken, kan de brug alsnog worden omgesmolten, of te wel is deze 100% recyclebaar.
  • De brug wordt in het geheel op een geconditioneerde locatie vervaardigd, namelijk de goed toegeruste productiehallen van Hollandia Infra, en van hier in één stuk naar de bouwplaats getransporteerd. Hierdoor ontstaat minder milieubelasting op de bouwplaats.

Foto: start van de werkzaamheden bij Hollandia

Werkomvang Hollandia Infra

De kernactiviteiten van Hollandia Infra binnen de scope van het project zijn het ontwerpen, fabriceren, conserveren, assembleren en monteren van:

  • 1 stalen boogbrug van 200 meter lang, 20 meter breed en 2500 ton zwaar;
  • voegovergang aan weerszijde van de stalen brug;
  • opleggingen onder de stalen brug.

Werkomvang Hollandia Services

De kernactiviteiten van Hollandia Services binnen de scope van het project zijn:
• verwijderen bestaand brugwachtershuisje;
• verwijderen en aanbrengen voetplaten geleiderail/barrière bestaande brug;
• repareren scheuren B1 en uitvoeren Inzetstukken B4 in de bestaande brug;
• verwijderen Afsluitbomen/kasten, voorwaarschuwingsseinen, etc.;
• als meerwerk zal Hollandia Services op innovatieve wijze een versterking van het val uitvoeren. Er wordt een staal plaat door middel van epoxy op het bestaande val gelijmd.

Ontwerp

Hollandia Infra heeft in nauwe samenwerking met de aannemers van STIPT de alternatieve brug ontworpen. De bestaande Suurhoffbrug is een zwaar bereden brug. Per jaar passeren circa 9 tot 10 miljoen motorvoertuigen de verkeersverbinding. Door het vele vrachtverkeer dat over de brug rijdt, zijn de kwaliteitseisen voor de nieuwe brug hoog. Deze hoge belasting vraagt om dik staal. Voor de nieuwe tijdelijke brug zijn staalplaten gebruikt met een dikte van tussen de 12 en 80 mm. De staalplaten voor de liggers zijn 80mm dik, de dekplaten meten 20mm. Ook het lassen van deze dikke platen vereist speciaal vakmanschap van de lassers van Hollandia Infra. De Suurhoffbrug is een volledig stalen brug met een orthotroop rijdek. De zogenaamde centre-to-centre afstand tussen de hoofdliggers bedraagt 13.4m. Het toegepaste plaatmateriaal is in staalkwaliteit S355J2+N met een plaatdikte, zoals hierboven aangegeven, tot 80 mm dik. Het staal is voorzien van een 3-laags conserveringssysteem. De rijbaan voor fietsers is opgetrokken uit een versterkt kunststofdek naast de hoofdliggers.

Foto: de nieuwe Tijdelijke Suurhoffbrug, dronefoto van Paul van Baardwijk iov Rijkswaterstaat

Afmetingen

De nieuwe stalen boogbrug heeft een totale lengte van 198 meter en is inclusief fietspad ca 17,5 meter breed en weegt ca 2500 ton. Het hoogste punt meet ca 40 meter. Hollandia Infra fabriceerde en conserveerde de brug in 4 delen van ca 50m per stuk op haar terrein in Krimpen a/d IJssel. De brugdelen zijn op een kade nabij de fabriek in elkaar gezet, waarna de brug in zijn geheel op 2 pontons naar de locatie nabij de bouwplaats is gevaren.

Foto’s: de bouw van de brug in verschillende delen. Beelden van PortPictures. 

Fabricage

Op de Hollandia-werf in Krimpen aan den IJssel zijn alle secties van de nieuwe tijdelijke Suurhoffbrug aan elkaar samengebouwd tot één volledige brug. Voor het aanbrengen van de stalen boog wordt gebruik gemaakt van (vastgelaste) hulpconstructies, die op het brugdek worden geplaatst. Zie bijgaande afbeelding. Deze pilaren dienen als tijdelijke ondersteuning voor de boogdelen van de brug. Nadat de brug is ingevaren op zijn uiteindelijk plek nabij Oostvoorne, worden de ondersteunende hulpconstructies weer verwijderd.

Foto: de nieuwe Tijdelijke Suurhoffbrug, ondersteund door de hulpconstructies. Beeld: PortPictures

Transport & Montage

In het voorjaar van 2021 is de tijdelijke Suurhoffbrug als één complete brug op 2 met elkaar verbonden pontons vanaf de werf in Krimpen a/d IJssel naar de Maasvlakte getransporteerd, dwars door het centrum van Rotterdam. Een operatie die tot de verbeelding spreekt, want er zijn 7 bruggen en 1 kering te passeren. Inclusief begeleiding is het transport ca 250 meter lang. In het weekend van vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2021 is de tijdelijke boogbrug in de A15 naast de bestaande brug geplaatst. Op zaterdagavond 15 mei om 21.00 was het zover en lag de brug op z’n plek.

 

Foto’s: passeren van de Brienenoordbrug en de Koninghavenbrug in Rotterdam, beelden: Eyecatcher i.o.v. Rijkswaterstaat

Bijzondere competenties

Opdrachtgever Rijkswaterstaat gaf in de vraagspecificatie aan, dat de nieuwe boogbrug minimaal 160 meter moet overspannen en geen pijlers mag hebben in het Hartelkanaal. Het tenderteam Besix/Mobilis/Dura Vermeer/Hollandia heeft na goede afweging gekozen voor een langere brug van 200 meter. Door dit slimmer en minder bouwen levert het uiteindelijk een aanzienlijke kostenbesparing op. Doordat de brug langer is, worden de pijlers op land geplaatst in plaats van in de vaarweg. Daardoor behoeft geen aanvaarbescherming te worden geplaatst. Dit zorgt tevens voor minder hinder voor het drukke scheepvaartverkeer, maar ook voor het wegverkeer. Het transport van de 200 meter lange brug in 1 stuk op 2 pontons, met een transportgewicht van ca 3000 ton is een redelijk uitzonderlijke exercitie in Nederland. Hierbij worden tevens enkele bekende Rotterdamse bruggen gepasseerd, waaronder de Erasmusbrug, de Botlekbrug en de Hartelbrug.

Staal….hét materiaal

Door de keuze voor een langere brug in verband met de hierboven genoemde voordelen, kostenbesparing en minder hinder voor scheepvaart- en wegverkeer, lag ook de keuze voor het gebruik van staal vast. Een overspanning van deze afmeting kan vrijwel niet in beton worden gerealiseerd.

De tijdelijke Suurhoffbrug in de media

Ook in de media blijft het bijzondere transport niet onopgemerkt. Via de onderstaande links kun je de verschillende artikelen en video’s bekijken.

RTL Nieuws:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5229877/rijkswaterstaat-suurhoffbrug-rotterdam-transport-live

NOS: 
https://nos.nl/artikel/2380109-tweehonderd-meter-lange-boogbrug-vaart-door-rotterdam

NU.nl: 
https://www.nu.nl/binnenland/6132390/verplaatsing-van-200-meter-lange-brug-dwars-door-rotterdam-verloopt-volgens-planning.html

AD: 
https://www.ad.nl/rotterdam/spektakeltransport-vindt-eindelijk-plaats-unieke-beelden-van-suurhoffbrug-onderweg-naar-de-maasvlakte~a4ce6952/

RTV Rijnmond: 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1210110/Suurhoffbrug-onderweg-naar-eindbestemming-bij-de-Maasvlakte

WNL:
https://wnl.tv/2021/05/10/rijkswaterstaat-versleept-suurhoffbrug-dwars-door-rotterdam-heel-bijzonder-transport/

Telegraaf:
https://www.telegraaf.nl/video/1874384968/megatransport-gefilmd-brug-door-rotterdam-gevaren

AD (2e deel van de reis):
https://www.ad.nl/rotterdam/suurhoffbrug-vervolgt-weg-richting-maasvlakte-en-past-maar-net-door-harmsenbrug-scheelt-maar-een-paar-centimeter~a2ff1565/

Andere artikelen over de Tijdelijke Suurhoffbrug:

Bekijk de aftermovie die Rijkswaterstaat maakte.

Alle video’s die Rijkswaterstaat maakte over de Tijdelijke Suurhoffbrug vind je hier:
Video’s over Suurhoffbrug | Rijkswaterstaat

Meer informatie over het project Suurhoffbrug
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a15-renovatie-en-nieuwbouw-suurhoffbrug