Nieuwe spoorbrug Thomassentunnel Theemswegtracé - Hollandia

Nieuwe spoorbrug Thomassentunnel Theemswegtracé

Hollandia Infra heeft vanuit aannemersconsortium SaVe één van de twee de nieuwe spoorbruggen voor het Theemswegtracé gerealiseerd. Deze stalen boogbrug van 269 meter lang, is eind mei 2020 bovenop de bestaande Thomassentunnel (A15) geplaatst. Een behoorlijk precaire operatie aangezien de brug ruim 4.100 ton weegt en de tunnel onder geen beding mocht vervormen.

Over het project

Aannemersconsortium SaVe is door Havenbedrijf Rotterdam gevraagd om de onderbouw te realiseren voor het Theemswegtracé. SaVe dat staat voor “Samen Verbinden”, bestaat uit bouwbedrijven BESIX, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.

Door een deel van de havenspoorlijn te verleggen zal het toenemende goederentreinverkeer niet langer belemmerd worden door het scheepvaartverkeer wat ook de doorstroming tussen het westelijk havengebied en het achterland ten goede komt. Het contract betreft een Engineering & Construct opdracht voor het realiseren van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief de bouw van twee stalen boogbruggen (één boven de Rozenburgse sluis en één boven de Thomassentunnel). De werkzaamheden zijn in 2018 gestart en naar verwachting eind 2020 klaar.

Verbeterde doorstroming van trein- en scheepvaartverkeer

De opdracht is een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé. De klant, Havenbedrijf Rotterdam staat in voor de coördinatie, het ontwerp en de realisatie van het project in samenspraak met ProRail. Na oplevering komt het beheer volledig in handen van ProRail. Met het gehele Theemswegtracé gaat een investeringsbedrag gepaard van ca. € 300 miljoen. Theemswegtracé Het Theemswegtracé is een oplossing voor het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat verwacht wordt als gevolg van de groei van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 terug aan op de bestaande spoorbaan. Door het verleggen van de spoorlijn komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren.

Niet zonder uitdagingen

De onderbouw van het Theemswegtracé is niet zonder uitdagingen. Naast de uitvoeringstermijn van ca. 2 jaar, vindt het project ook plaats over en nabij openbare infrastructuur en kwetsbare omgevingselementen, zoals petrochemisch industrie en een complex netwerk van kabels en leidingen. Het consortium zal werken binnen een beperkte ruimte in een omgeving die dag en nacht in beweging is. Bovendien moeten de omliggende bedrijven te allen tijde bereikbaar blijven. Tot slot is er ook nog de logistiek complexe uitdaging van het inrijden van twee nieuwe stalen boogbruggen. De meerwaarde van SaVe De consortiumpartners van SaVe staan samen garant om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Naast de logistieke ervaring met grote beton- en staalconstructies, kan het consortium ook steunen op technische knowhow en de BIM-expertise van de verschillende partners. Dankzij de gebundelde krachten van partners Hollandia en Iemants kunnen de twee boogbruggen simultaan geproduceerd worden. Ook de samengestelde kennis en ervaring van SaVe inzake werken in complexe omgevingen, funderingstechnieken en wegenbouw maken een sterk partnerschap.

Consortium SaVe staat voor Samen Verbinden.

Samen betekent dat de partners een integrale samenwerking aangaan met aandacht voor de relatie met het Havenbedrijf, Stakeholders en de Omgeving. Bovendien Verbindt het Consortium met dit project het westelijk havengebied met het achterland. Onze gecombineerde expertise garandeert een goede afloop van dit project.” De consortiumpartners van SaVe ontwikkelden een specifieke BIM-omgeving voor dit project, iSaVe. De omgeving ondersteunt een excellente werkvoorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering modelleren we zo tijdelijke constructies en kritieke opstelruimte van materieel tot in de perfectie. Ook is de topprioriteit van het consortium integrale veiligheid voor derden en voor risicovolle omgevingsobjecten als tijdelijke buren van bedrijven met een hoog (petrochemisch) veiligheidsregime.

Brug ‘Thomassentunnel’

Hollandia Infra heeft de brug boven de Thomassentunnel voor haar rekening genomen en is verantwoordelijk voor het ontwerp (UO), de fabricage en montage. De brug heeft een lengte van 269 meter en een breedte van 13,6 meter.