Spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal te Leiden - Hollandia

Spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal te Leiden

In opdracht van ProRail gaat Max Bögl een onderdoorgang onder het spoor aanbrengen in de Kanaalweg te Leiden. Deze onderdoorgang wordt geplaatst direct naast de draaibrug over het Rijn-Schiekanaal. Om te voorkomen dat zettingen ten gevolge van deze werkzaamheden, de veilige bereidbaarheid van de brug negatief kunnen beïnvloeden moeten er verschillende beheersmaatregelen genomen worden om dit te kunnen herstellen indien deze zettingen zich voordoen. Max Bögl heeft Hollandia gevraagd om dit voor hen uit te voeren. Gelijktijdig met deze beheersmaatregelen krijgen verschillende onderdelen van onder andere de mechanisch controle inrichting een upgrade om die weer in optimale conditie te brengen.