Renovatie RWZI Limmel - Hollandia
  • Nederlands
    • Engels

Renovatie RWZI Limmel

Het WBL had de behoeft om op RWZI Limmel een aantal aanpassingen en renovaties door te voeren. Hollandia Systems was hoofdaannemer en coördineerde het gehele werk, inclusief disciplines C en E.

• renovatie ontvangwerk en influentgemaal

• renovatie roostergoedverwijdering (Passavent Geiger), zandvanger en zandwasser;

• renovatie bergbezinkbassin, voorbezinktank en nabezinktanks 1 en 2;

• vervangen FeCl3 doseerinstallatie en bemonsteringshuisjes;

• bedrijven tijdelijke installaties

“Kenmerkend voor dit project was dat gedurende de renovatieperiode van de influentvijzels, vervanging roostergoedinstallatie en renovatie zandvang / voorbezinktanks de zuivering inbedrijf moest blijven. Hiervoor is een tijdelijke pompinstallatie en een tijdelijke roostergoedinstallatie geplaatst, bedreven en onderhouden. Gedurende de eerste 4 weken diende de verwerkingscapaciteit van de tijdelijke pompinstallatie en tijdelijke harkroosterinstallatie minimaal 4.150 m3/uur diende te bedragen. Gedurende de aansluitende 3 weken diende de verwerkingscapaciteit minimaal 6.510 m3/uur te bedragen. Dit is onze grootste tijdelijke installatie tot nu toe. Hollandia Systems was hoofdaannemer en coördineerde het gehele werk. “