Renovatie Galecopperbruggen - Hollandia

Renovatie Galecopperbruggen

Bouwcombinatie Galecom, bestaande uit de bedrijven KWS (hoofdaannemer) en “Staalcombinatie Mercon-Hollandia” heeft de Galecopperbrug versterkt en verhoogd. De werkzaamheden voor Combinatie Galecom betreffen ten eerste het fabriceren en aanbrengen van versterkingsstaal in de brug. Daarnaast het fabriceren en aanbrengen van 2 stalen voorspanliggers voor zowel de noord- als de zuidbrug.

Technisch zeer uitdagend door koppelen nieuw aan bestaand.

Deze 2×2 liggers van respectievelijk 327m (buiten VSL) en 303 m (binnen VSL) lang, zijn vervolgens gekoppeld aan de bestaande brug, zodat deze de brug versterken door belasting uit de bestaande brug over te nemen. De tuien worden hierdoor eveneens ontlast. Tenslotte zijn de rijdekken versterkt en geschikt gemaakt voor zwaardere belasting door het aanbrengen van hoog-sterkte-beton met wapening. Tevens is de gehele brug na versterking circa 60 cm opgevijzeld zodat meer doorvaarthoogte voor de scheepsvaart ontstaat. Als “Staalcombinatie Mercon-Hollandia” tekende Hollandia Infra samen met Mercon voor het staalbouwkundige deel in deze renovatieklus, zijnde het vervaardigen, leveren en monteren van zo’n 5740 ton staal. Dit tonnage kan grofweg als volgt worden opgedeeld: 5070 ton kokerliggers voor de VSL’s, 200 ton verbindingsliggers en 340 ton overig staal. De werkverdeling is ca 50/50. Elk van de partners leverde 1 buiten vsl en 1 binnen vsl. In totaal is zoals hierboven aangegeven circa 5740 ton staal aangebracht, hetgeen bijna een gewichtsverdubbeling van de bestaande brug inhoudt. De Galecopperbrug is een cruciaal knooppunt in zowel het weg- als scheepvaartverkeer in Nederland. De stalen brug ligt in de A12 vlak bij verkeersknooppunt Oudenrijn en is met 200.000 voertuigen per dag, de op een na drukst bereden verkeersbrug in Nederland. De brug overspant daarnaast het veel gebruikte Amsterdam-Rijnkanaal.