Vervangen sluisdeuren Port of Tilbury (Tilbury Dual Function Lock Gates) - Hollandia

Vervangen sluisdeuren Port of Tilbury (Tilbury Dual Function Lock Gates)

TEAM2100 is het 10-jarige programma van het Milieuagentschap om de waterkeringen in Londen en de monding van de Theems op te knappen en te vervangen. Het Tilbury Dual Function Lock Gates-project, geleverd via TEAM2100, is een groot gezamenlijk project tussen Environment Agency en The Port of Tilbury om duizenden huizen en bedrijven in de omgeving te beschermen. De bestaande poortsluisdeuren worden vervangen door baanbrekende sluisdeuren met een dubbele functie en de getijdenbarrière zal worden verwijderd. Zodra het werk is voltooid, zal het een hoog niveau van bescherming tegen overstromingen voor Tilbury garanderen en een nieuwe navigatiesluis bieden voor operaties in de drukke haven. Hollandia Infra levert in totaal 6 stalen puntdeuren inclusief de taatskommen en halsbeugels voor deze nieuwe stormvloedkering c.q. sluis. Dit project duurt 10 jaar en wij zijn er trots op dat we hier vanuit Hollandia Infra een bijdrage aan mogen leveren.

 

TEAM2100

Groot Brittannië is het afgelopen decennium diverse malen getroffen door ernstige overstromingen, die naast overlast voor de bewoners ook veel materiële schade meebrachten. TEAM2100 is het 10-jarige programma van het Milieuagentschap om de waterkeringen in Londen en de monding van de Theems op te knappen en te vervangen. TEAM2100 zal het eerste deel van het Thames Estuary 2100 Plan van Environment Agency uitvoeren, waarin wordt uiteengezet hoe het overstromingsrisico in de monding van de Theems in de 21e eeuw kan worden beheerd.

Tilbury Dual Function Lock Gates-project

Het Tilbury Dual Function Lock Gates-project, geleverd via TEAM2100, is een groot gezamenlijk project tussen Environment Agency en The Port of Tilbury om duizenden huizen en bedrijven in de omgeving te beschermen. De bestaande poortsluisdeuren worden vervangen door baanbrekende sluisdeuren met een dubbele functie waarbij de huidige getijdenbarrière zal worden verwijderd. Zodra het werk is voltooid, zal het een hoog niveau van bescherming tegen overstromingen voor Tilbury garanderen en een nieuwe navigatiesluis bieden voor operaties in de drukke haven.

Dubbelwerkende waterkering

In 2019 is Hollandia Infra benaderd door Balfour Beatty om voor de Engelse Rijkswaterstaat ‘Environment Agency’ (EA) bij de Port of Tilbury zes nieuwe sluisdeuren te maken. De vervanging van de sluisdeuren is onderdeel van het TEAM2100 project, waarbij de EA tot het jaar 2100 het risico op overstromingen in de monding van de rivier de Theems wil beheren. De dubbelwerkende waterkering in Tilbury zal bestaan uit 6 stalen puntdeuren. Hollandia Infra levert in totaal 6 stalen puntdeuren inclusief de taatskommen en halsbeugels voor deze nieuwe stormvloedkering c.q. sluis. De deuren zullen in 3 sets van 2 deuren worden geplaatst, waarbij de 2 buitenste deuren aan de Theemszijde tevens een kerende functie hebben. Deze 2 “outer gates” zijn daarom voorzien van “barriers”. Zij houden hiermee het water vanuit de Theems tegen in geval van hoogwater.

Wat gebeurt er allemaal op het terrein van Hollandia Infra?

In 2020 is het daadwerkelijke contract getekend. Onze werkzaamheden bestaan uit het maken van een uitvoerend ontwerp en de fabricage van 6 sluisdeuren voor de Port of Tilbury. Eerst zijn we gestart met het maken van een uitvoerend ontwerp en de voorbereidingen voor de fabricage. Medio maart zijn we gestart met de productie van de middelste twee deuren. We vervaardigen de deuren in 3 sets van 2 deuren. We maken, zoals aangegeven, eerst de middelste, dan de binnenste en daarna de buitenste deuren.

Pitstop

De eerste twee deuren worden eind dit jaar door ons verscheept naar Engeland. Ter plaatse hijsen we de oude sluisdeuren uit de sluis en plaatsen we de nieuwe. Dit gebeurt in een zeer korte tijd, om belemmeringen van de drukke Port of Tilbury tot een minimum te bepreken. Vergelijk het met een pitstop in de formule 1, waarin in no-time alle onderdelen vervangen moeten worden omdat er geen tijd te verliezen valt en we de impact op het haventransport van en naar de Port of Tilbury tot een minimum willen beperken. In totaal zullen de 6 deuren in mei 2022 gemonteerd zijn en kan het werk worden overgedragen aan de Environment Agency.

Goede voorbereiding en Risicobeheersing

Voor de uitvoering van het project ligt er veel nadruk op risicobeheersing om ervoor te zorgen dat de vervanging van de sluisdeuren vlekkeloos verloopt. Om de risico’s te beperken en de operatie goed voor te bereiden, nemen we ten eerste twee reserve scharnierpunten mee. Daarnaast ligt een ponton gereed om de oude sluisdeuren op te transporteren. Tenslotte nemen we een drijvende bok mee die het gewicht van de oude en nieuwe sluisdeuren ruimschoots kan dragen.