Nieuwe Sluis Terneuzen - Hollandia

Nieuwe Sluis Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een effectieve scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Om de sluis toekomstbestendig te maken is besloten om een nieuwe sluiskolk aan het bestaande sluiscomplex toe te voegen. In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis Terneuzen.

De Belgisch-Nederlandse aannemerscombinatie “Sassevaart”, bestaande uit de bedrijven BAM Infra, BAM Contracts en de Belgische bedrijven DEME en Van Laere, heeft de opdracht ontvangen van Vlaams-Nederlandse overheidsopdrachtgever voor het ontwerpen en bouwen van de nieuwe sluis. Hollandia is vanaf de tenderfase betrokken als onderaannemer.

Werkomvang
De Nieuwe Sluis Terneuzen is 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. Dat is een oppervlakte van meer dan vier voetbalvelden en vergelijkbaar met de nieuwe sluis in het Panamakanaal en de nieuwe zeesluis IJmuiden. De vier stalen sluisroldeuren zijn ieder 25 meter hoog, 58 meter lang en 9 meter breed. De twee stalen basculebruggen zijn elk 84 meter lang en 18 meter breed.

De werkomvang van Hollandia Infra betreft het in de tenderfase adviseren, reviewen, ontwerpen en gedurende de opdrachtfase engineeren, vervaardigen en bedrijfsvaardig monteren en beperkt onderhouden van de bewegingswerken en werktuigbouwkundige onderdelen van de 4 roldeuren . Dit zijn vier onderrolwagens, 4 bovenrolwagens, 4 aandrijvingen en 24 middenstandsgeleiding cassettes plus reserveonderdelen.

Toekomstbestendig
Het sluizencomplex bij Terneuzen heeft een waterkerende functie. Het beschermt het achterland van Terneuzen tegen de zee. Met de komst van de Nieuwe Sluis komt de waterkerende functie op 9,5 meter boven NAP te liggen. Daarmee is de waterkering toekomstbestendig voor een zeespiegelstijging van gemiddeld één meter, gerekend over 100 jaar.

Historie
In 1823 besloot Koning Willem I om Gent toegankelijk te maken voor de zeevaart door het kanaal van Gent te verlengen naar Terneuzen. Sinds de aanleg is dit kanaal meerdere malen verbreed en aangepast door het toegenomen scheepvaartverkeer.

Tot voor kort was, naast de Oostsluis en Westsluis uit 1968, ook de Middensluis in gebruik. Deze sluis bleek na 113 jaar intensieve dienst toe aan vervanging. De Middensluis is vervangen door de nieuwe, grotere sluis: Nieuwe Sluis Terneuzen (NST).