Meerjarig onderhoud IJsselmeergebied

Het prestatiecontract IJsselmeergebied omvat het, gedurende vijf jaar, onderhouden en moderniseren van de bruggen en sluizen in de omgeving van de Afsluitdijk, Enkhuizen, Lelystad en de Randmeren. ARCADIS en Croon Elektrotechniek hebben met de combinatie SHERPA hun krachten gebundeld voor deze opdracht van Rijkswaterstaat.

Als exclusief partner voor het staal- en werktuigbouwkundige deel voert Hollandia Services het werktuigbouwkundig (storings)onderhoud uit op de objecten van dit areaal. Daarnaast omvat de scope de benodigde revisies van het werktuigbouwkundig en civiel technisch deel van de objecten: Stevin, Lorentz, Krabbersgat, Houtrib, Nijkerk, Roggebot, Naviduct, IJsseloog.

De Stevinsluis ligt in het westen van de Afsluitdijk bij de plaats Den Oever. Het sluizencomplex heeft de primaire functie het waterpeil van het IJsselmeer te regulieren ten opzichte van de Waddenzee. Voor scheepvaart is de Stevinsluis een mogelijkheid om de Afsluitdijk te doorkruizen. Gemotoriseerd verkeer kruist het sluizencomplex over de Rijksweg A7. De Lorentzsluis ligt in het oosten van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De Lorentzsluis vervult eenzelfde functie als de Stevinsluis.