Ipswich Tidal Barrier, Oostkust Groot-Brittanië - Hollandia

Ipswich Tidal Barrier, Oostkust Groot-Brittanië

Stormvloedkering ‘Ipswich Tidal Barrier’ aan de Britse oostkust, maakt deel uit van het Ipswich Flood Defence Scheme en zal de komende 100 jaar zo’n 1600 huizen en 400 bedrijven in de omgeving van Ipswich beschermen tegen overstromingen bij extreme waterstanden. Met het gehele project is een investering van 67,4 mln Britse Pond gemoeid en is daarmee de grootste investering die Ipswich deed in de afgelopen 20 jaar.

Aannemerscombinatie VBA, Volker Stevin – Boskalis Westminster Ltd – Atkins, heeft opdracht gekregen voor de bouw van de beschermingswerken voor het zeehavengebied, bestaande uit kademuren, keermiddelen voor haven- en riviermonding en het bijbehorende bedieningsgebouw. Het project is uitgevoerd door joint venture VBA, bestaande uit: Volker Stevin, Boskalis Westminster Ltd. en Atkins. Hollandia Infra was als adviseur en aannemer van VBA verantwoordelijk voor de fabricage en montage van de zogenoemde ‘Rising Sector Gate’, de beweegbare stalen waterkering van 23 meter breed en 192 ton zwaar.

VBA heeft het ontwerp geleverd voor de RSG, Hollandia Infra is als adviseur gevraagd de Nederlandse kennis en kunde bij te dragen in het ontwerpproces.

De Rising Sector Gate is een waterkeermiddel dat bestaat uit een halfronde deur die verticaal om zijn as draait. Deze deur bevindt zich doorgaans naar beneden gekeerd – in een uitsparing van de betonnen rivierbodem – waardoor de scheepvaart vrije doorgang heeft. Bij dreiging van hoog water draait deze deur vanuit de bodem aan 2 armen 90 graden omhoog en blokkeert daarmee de doorvaart.

Hollandia Infra heeft het ontwerp van deze 192 ton zware kering omgezet in werkplaatstekeningen. De radiale deur is 23 meter breed en heeft een 9 meter kerende hoogte en een maximale inwendige hoogte van 1,9 meter.

Naast de deurconstructie met draaipunten heeft Hollandia ook de halfronde stalen deurkozijnen geproduceerd die door de hoofdaannemer binnen de strakke tolerantie in het beton van de kadewand zijn gestort. De actieve rubberen afdichtingsprofielen zorgen ervoor dat de deurconstructie wordt afgesloten binnen deze kozijnen.

In november 2017 is de gehele constructie middels een ponton van Krimpen aan den IJssel naar Ipswich gebracht en met een 600-tons rupskraan in de doorvaart gemonteerd. Hier is een mooie film van gemaakt.

Vrijdag 8 februari 2019 is de Ipswich Tidal Barrier officieel geopend. De openingsceremonie werd bijgewoond door diverse vertegenwoordigers van de locale autoriteiten met de complimenten voor de ‘Nederlandse staalbouwers van Hollandia’.