Installatie 3e nivelleerschuif Volkerak Beroepsvaartsluizen - Hollandia

Installatie 3e nivelleerschuif Volkerak Beroepsvaartsluizen

De Volkeraksluizen zijn een complex van drie schutsluizen voor de beroepsvaart naast elkaar, vier spuisluizen en een jachtensluis, gelegen in de Volkerakdam tussen het Hollands Diep en het Volkerak bij Willemstad. De Volkeraksluizen zijn het drukste en grootste binnenvaart sluizencomplex van Europa.

De vaarweg vormt een belangrijke schakel in de Schelde-Rijnverbinding en is CEMT-klasse VIb. Per jaar passeren zo’n 115.000 beroepsvaartuigen en 45.000 recreatievaartuigen.

De Volkeraksluizen vormen echter ook het grootste knelpunt in het vaarwegennet van het Scheldegebied en er is geen reële alternatieve route op de Rijn-Schelde corridor om dit knelpunt te omzeilen.

Om te voorkomen dat er een 4e kolk moet worden gebouwd om aan het wachttijdcriterium van gemiddeld 30 minuten te kunnen voldoen, zijn uit een planstudie voorzorgsmaatregelen gekomen om het huidige nivelleerproces te versnellen. In de ebdeuren van de schutsluizen bevindt zich een derde opening, welke nu is voorzien van een schuif zonder aandrijving. Met de installatie van de aandrijving en het in bedrijf stellen van de 3e schuif van de ebdeuren, kan het nivelleren worden versneld en resulteert dit in directe reistijdwinst in elke schutcyclus. Wanneer ook nog de sluisdeuren bij een verval van 20cm geopend gaan worden, wordt nog eens extra reistijdwinst verwacht.

Het hoofddoel van het project is het versnellen van het schutproces in de bestaande drie beroepsvaartsluiskolken. Dit door de volgende optimalisaties succesvol te implementeren:

– Aandrijvingen 3e deurschuiven op alle ebdeuren buitenhoofd en reservedeuren installeren en

in bedrijf stellen;

– Aandrijving van alle ebdeuren buitenhoofd en reservedeuren aanpassen zodat

met een groter verval (20cm) de deuren geopend kunnen worden;

– Alle ebdeuren buitenhoofd en reservedeuren voorzien van een nieuwe of gereviseerde

veerbuffer.

De grote uitdaging van het project is tweeledig, enerzijds het beheerst uitvoeren van de werkzaamheden, afgestemd met vaste onderhoudsaannemers en nevenaannemer op het sluizencomplex, anderzijds het veroorzaken van zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart, wat concreet betekent dat werkzaamheden maximaal een half uur vertraging opleveren. Werkzaamheden worden in beginsel zo gepland dat er geen sprake is van vertraging.