Inspectie spoorbrug Akkrum Friesland - Hollandia

Inspectie spoorbrug Akkrum Friesland

De oude spoorbrug over de Boarn vormde een knelpunt in het spoor-, weg- en waterverkeer. De brug was te laag, en is daarom vervangen. Hierdoor kan 80% van de schepen passeren, en kan verkeer onder de brug passeren. Inmiddels is dat een aantal jaar geleden. Nu is het tijd voor een opknapbeurt. Hollandia Services gaat het bewegingswerk inspecteren in opdracht van ProRail.

De draaiende spoorbrug staat parallel aan de rivier. Hierdoor kwam een oplossing voor een groot deel van het scheepvaartverkeer. Grotere boten moeten wel nog wachten tot de brug voor ze opendraait. Na 15 jaar was het object toe aan wat vernieuwing. Na een inspectie zal Hollandia het bewegingswerk eventueel aanpakken.

Het spoor tussen Zwolle en Leeuwarden is de drukste route van en naar Friesland. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland, en dus ook voor de brug.