Groot onderhoud bruggen en sluizen Flevoland - Hollandia

Groot onderhoud bruggen en sluizen Flevoland

Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder worden de 13 bruggen en 11 sluizen in de Provincie Flevoland gemoderniseerd. Dit gebeurt met Project GOBS (Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen). Hierbij worden in vier jaar tijd alle beweegbare kunstwerken gerenoveerd en voorzien van nieuwe centrale besturing en bediening. Het totale project loopt tot najaar 2023.

Friese Sluis
Het project GOBS komt goed uit voor de oudste sluis van Flevoland. De Friese Sluis is in de jaren ’40 gebouwd en dus toe aan een opknapbeurt. Sinds 2002 is het sluiscomplex, net zoals het gemaal, ook een Rijksmonument. Met de monumentale status was het de uitdaging om de oude stijl te bewaren maar te voorzien van moderne techniek. De nieuwe brugval (het beweegbare deel van de brug) van 67 ton is vervaadigd door Hollandia Systems en teruggeplaatst door het team van Hollandia Services.

Het brugval met aandrijving is door Hollandia ontworpen en geproduceerd. De renovatie van de sluis begon met het ontwerpen en vervangen van de nivelleerschuiven door een nieuwe schuif-cassette systeem met een elektro-hydraulische aandrijving. Daarbij is ook onderhoud gepleegd aan de aandrijvingen van de sluisdeur. De uitdaging hierbij was de nieuwe aandrijving in de huidige ruimtes te laten passen. Dit is gelukt, en daarbij is de bereikbaarheid van de componenten verbeterd ten opzichte van de oude situatie. De op het complex aanwezige nooddeur hijsinstallatie is ook gerenoveerd en voorzien van nieuwe hijsmiddelen en besturing. Het staalwerk op het gehele complex is geconserveerd.

Kamper- en Ketelsluis
De Kamper- en Ketelsluis liggen allebei vlakbij Dronten. Croonwolter&dros en Hollandia Services zijn voor de sluizen verantwoordelijk voor het moderniseren en vervangen van de installaties. Hierbij zijn de nivelleerschuiven en hydraulische aandrijvingen vervangen, samen met de elektromechanische deur- en brugaandrijving. Hierdoor wordt het aantal storingen zo minimaal mogelijk en de veiligheid zo groot mogelijk. De bediening op afstand van alle bruggen en de sluizen, die nu nog via verschillende systemen loopt, wordt gestandaardiseerd. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die we in deze tijd stellen aan bruggen en sluizen.