Eilandbrug Kampen - Hollandia

Eilandbrug Kampen

De Eilandbrug is een asymmetrische tuibrug in staal en beton gelegen over de IJssel in de N50 bij Kampen. De brug heeft een vast en een beweegbaar deel (basculebrug). De totale lengte van de brug bedraagt ca. 412 meter, waarin een vrije hoofdoverspanning van ca. 150 meter.

Hollandia heeft dit werk als hoofdaannemer aangenomen. De civiele werkzaamheden zijn in onderaanneming van Hollandia uitgevoerd door de combinatie Hegeman beton- en waterbouw met Strukton betonbouw.
De totale lengte van de brug (412 m) is bepaald door de breedte van het winterbed van de IJssel. De hoogteligging is extra hoog omdat zoveel mogelijk zeilschepen de brug ongehinderd moeten kunnen passeren. In het bevaarbare gedeelte van de rivier (het zomerbed) is een onbeperkte doorvaarthoogte vereist met een breedte van 20 m, welke nodig is voor o.a. hoge zeilschepen van de zg. ‘Bruine Vloot’.
Deze vaarweg is overbrugd met een hydraulisch aangedreven basculebrug van staal, welke op afstand wordt bediend. Deze beweegbare brug, die direct aansluit op de hoofdoverspanning, is geheel geconstrueerd uit staal en heeft een orthotroop rijdek. De brug met toebehoren is geheel in de werkplaatsen van Hollandia vervaardigd.
Het bijzondere van deze op afstand hydraulisch aangedreven basculebrug is het contragewicht. Dit ballastblok hangt niet in een basculekelder, maar is in het zicht gemonteerd.