• Nederlands

Dantysk Offshore Transformer Station

De opdrachtgever start in 2012 met de bouw van het windpark Dan Tysk in de Duitse economische zone in de Noordzee.

Het contract omvat de ‘turnkey’ levering en installatie van een 155/33 kV transformatorplatform op zee. Dit onderstation zal aangesloten worden op het HVDC

De bouw van het onderstation zal in 2012-2013 plaatsvinden; de ingebruikname staat gepland voor 2013/2014. Het windpark komt te liggen in de Noordzee, ongeveer 70 kilometer ten westen van het Duitse eiland Sylt. Het windpark zal 80 turbines omvatten (3,6 MW, 120 m rotor). De totale capaciteit van het windpark komt op 288 megawatt (MW) en zal hiermee, uitgaande van een gemiddeld huishouden van 2.500 kWh per jaar, kunnen voorzien in de opwekking van duurzame energie voor 500.000 Duitse huishoudens.