• Nederlands
    • Engels

Bruggen en sluizen Flevoland

Aannemerscombinatie Croonwolter&dros en Hollandia voert de komende vijf jaar in opdracht van provincie Flevoland groot onderhoud uit aan 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen. Belangrijk aspect hierbij is de optimalisatie en vernieuwing van de bediening op afstand. De combinatie is sinds 1 oktober 2018 ook verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan deze objecten. De eerste zichtbare werkzaamheden in het veld zijn reeds opgestart. De renovatie van de Urkersluis (maart 2020) wordt voorbereid en de vervanging van de remmingwerken bij de Elburgerbrug en de Marknessersluis zijn in volle gang. Tevens zijn de voorbereidingen voor de volgende renovaties ook in opstart. De uitvoering van deze werken zullen vanaf het 3e kwartaal van 2020 worden opgepakt.