Bruggen en sluisdeuren voor 2e Julianasluis in Gouda - Hollandia

Bruggen en sluisdeuren voor 2e Julianasluis in Gouda

De Julianasluis in Gouda verbindt de Hollandse IJssel met het Gouwekanaal en is daarmee een belangrijk knooppunt voor de vaarwegen in Zuid-Holland. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de toenemende beroeps- en recreatievaart is een 2e sluiskolk aangelegd naast de bestaande kolk uit 1936.

Hollandia Infra heeft in opdracht van hoofdaannemer Van Hattum en Blankevoort de staal- en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd voor deze 2e sluiskolk.
Het werk voor Hollandia Infra omvatte het ontwerpen, fabriceren, leveren en monteren van
4 stuks puntsluisdeuren incl. de electromechanische bewegingswerken, het leveren van één set nivelleerschuiven en de reserve bewegingswerken. Daarnaast het ontwerpen, fabriceren, leveren en monteren van de twee stalen ophaalbruggen over het nieuwe sluiscomplex.