Basculebrug over het Ramsdiep - Hollandia

Basculebrug over het Ramsdiep

De nieuwe Ramspolbrug is onderdeel van het werkpakket “project N 50 – Ramspol-Ens” binnen het zgn “Programma Spoedaanpak Wegen” van Rijkswaterstaat. De nieuwe brug bestaat uit vaste betonnen aanbruggen en een stalen beweegbaar deel, de basculebrug. Het beweegbare deel is opgebouwd uit 2 brugvallen, waarbij het 1e val 2 rijstroken heeft en het 2e val naast 2 rijstroken ook ruimte biedt aan een parallelbaan met fietspad.

De Ramspolbrug is een zogenaamde energie neutrale brug.

Het werk is uitgevoerd op basis van een design & construct contract op basis van de UAV-GC 2005 met Systems Engineering. De Ramspolbrug is een zogenaamde energie neutrale brug. Dit houdt in, dat de brug zijn eigen energie opwekt door gebruik te maken van de energie die vrijkomt bij het afremmen van de beweegbare klep. Samen met de opgewekte energie uit 320 zonnepanelen, die aan weerszijden van de brug zijn geplaatst, levert dit genoeg energie op om het verbruik voor het bedienen van de brug te compenseren . Dit is een uniek concept in de wereld. Rijkswaterstaat heeft met dit plan de Gouden Mier gewonnen. De drie bewegingswerken zijn uitgevoerd met een panamawielaandrijving.