Voorbereiding Renovatie A12 IJsselbruggen volop in uitvoering - Hollandia

Voorbereiding Renovatie A12 IJsselbruggen volop in uitvoering

De ondertekening van het tweefasen-contract Renovatie A12 IJsselbruggen is bijna 9 maanden geleden. Savera IJsselbruggen (combinatie Hollandia Services en Dura Vermeer) en Rijkswaterstaat hebben in deze periode als één team samengewerkt aan fase 1. We geven graag een update over drie cruciale elementen van deze projectfase.

Start lasproeven

In deze eerste fase voeren we inspecties en onderzoeken uit om op het bestaande definitief ontwerp uit te werken tot een uitvoeringsontwerp. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat de staalkwaliteit van de inmiddels 60 jaar oude bruggen onvoldoende bekend is om de geplande verstevigingen aan te kunnen brengen. Tijdens de onderzoeken hebben we namelijk materiaal imperfecties in het staal aangetroffen. Als deze verhit worden tijdens laswerkzaamheden dan kan dit de constructieve veiligheid van de brug verder verminderen.

Vanaf maandag 8 november zijn medewerkers van Savera IJsselbruggen en Rijkswaterstaat daarom gestart met een lasproef om het risico in de praktijk te onderzoeken. We verwachten dat deze lasproef eind 2021 afgerond is. De uitkomsten verwerken we vervolgens in het definitieve uitvoeringsontwerp.

Integraal veiligheidsplan en bekwaamheidsproeven

Het integrale veiligheidsplan dat vereist is voor de start van de uitvoeringsfase is goedgekeurd door Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn we op het werf van Hollandia Services op dit moment druk bezig met de vereiste bekwaamheidsproeven. Hiermee toetsen we de lasprocedures en deskundigheid van de lassers die straks aan de IJsselbruggen gaan werken.

Toelichting tweefasenproces

Dit renovatieproject is een pilot binnen het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. In dit programma zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich in voor een transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten goed worden beheerst. Het project Renovatie IJsselbruggen is een van de projecten, waarin ervaring wordt opgedaan met het tweefasenproces. Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen maken in fase 1 samen het ontwerp, waarbij onzekerheden worden weggenomen door bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken. Op basis van het ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Gezamenlijk wordt daarna, in fase 2, het project daadwerkelijk uitgevoerd.