Twee-fasen project A12 IJsselbruggen start met renovatie - Hollandia

Twee-fasen project A12 IJsselbruggen start met renovatie

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Savera IJsselbruggen (bestaande uit Dura Vermeer en Hollandia Services) zijn officieel gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem. Dit renovatieproject is het eerste grote twee-fasen project dat overgaat van de ontwerp- en onderzoeksfase (fase 1) naar realisatie (fase 2). Daarmee wordt een nieuwe mijlpaal bereikt in de transitie die Rijkswaterstaat samen met de markt heeft ingezet naar een vitale infrasector.

Afronding eerste fase
Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen hebben in de eerste fase intensief samengewerkt aan het ontwerp. Om te bepalen wat de beste manier is om de stalen IJsselbruggen te renoveren, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Afgelopen zomer bereikten beide partijen overeenstemming over ontwerp, uitvoeringsprijs, risicoprofiel en de planning.

Met de succesvolle afronding en goedkeuring van de eerste fase is nu de tweede fase gestart. De faseovergang is gevierd in het bijzijn van vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Dura Vermeer, Hollandia Services én het complete projectteam.

Bijzondere samenwerking
Koen van der Kroon, projectmanager Rijkswaterstaat: ‘Het was bekend dat de renovatie van de IJsselbruggen een complex project is, met veel onzekerheden. De twee-fasen aanpak bleek bij dit project een uitkomst. In fase 1 hebben we samen onderzocht hoe de renovatie het beste kan worden aangevlogen.’

‘Daarbij is optimaal gebruikgemaakt van de projectervaring van Rijkswaterstaat en van de uitvoeringskennis van Savera IJsselbruggen. Zo hebben we een gezamenlijke lasproef uitgevoerd om vast te stellen wat de beste versterkingsmethode is. Dit heeft geleid tot een breed gedragen oplossing voor de realisatie.’

‘De bijzondere samenwerking zie je ook terug op het gebied van veiligheid. Voor dit project is 1 integraal veiligheidsteam samengesteld. Dit team opereert, ongeacht vanuit welke organisatie ze afkomstig zijn, met maar 1 doel: het veiligheidsbewustzijn van iedereen die op dit project betrokken is te verhogen.’

Gezamenlijk risicomanagement
Rosalie van Dijk, projectmanager Savera IJsselbruggen: ‘We hebben het risicomanagement gezamenlijk opgepakt en van meet af aan met open vizier gekeken naar de projectrisico’s. Hierdoor zijn alle risico’s direct goed in kaart gebracht, zowel voor ons als opdrachtnemer als voor Rijkswaterstaat.’

‘Deze openheid zijn we van oudsher niet gewend en het was soms best spannend om met elkaar in gesprek te gaan over wie nu het beste welk risico kan dragen. Maar juist door de intensieve samenwerking in 1 risicodossier gaan we de tweede fase in met de wetenschap dat de grootste projectrisico’s in beeld en beheerst zijn.’

Twee-fasen aanpak
Met de start van de renovatie van de A12 IJsselbruggen gaat een belangrijk renovatieproject met een twee-fasen aanpak nu succesvol van de eerste naar de tweede fase, een belangrijke mijlpaal. De twee-fasen aanpak is een innovatieve manier van samenwerken tussen Rijkswaterstaat en opdrachtpartner gedurende het hele traject: van ontwerp tot oplevering. Het is 1 van de nieuwe werkwijzen binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

De ervaringen en bevindingen naar aanleiding van de afronding van de eerste fase van dit project zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de twee-fasen aanpak. Meer informatie over de transitie aanpak en het project kunt u vinden op de website Op weg naar een vitale infrasector. Hier is een recente podcast te vinden waarin Rosalie van Dijk en Koen van der Kroon dieper ingaan op de samenwerking.

Renovatie
De renovatie van de A12 IJsselbruggen bestaat voornamelijk uit laswerkzaamheden aan de onderkant van de bruggen. De komende jaren brengt Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services, bijna 2 km extra stalen balken aan om de bruggen te versterken, worden ongeveer 2.000 bestaande lasverbindingen verbeterd en worden onder andere 2 opleggingen en de inspectiepaden vernieuwd.

Het verkeer rijdt over de brug waaraan niet wordt gewerkt en ondervindt nauwelijks hinder van de werkzaamheden. Als eerste start de renovatie van de hoofdrijbaan. Als de middelste brug klaar is, wordt de buitenste (stalen) brug aangepakt. Na de renovatie zijn in beide richtingen weer 4 rijstroken beschikbaar.

Steigers boven de IJssel Timelapse