SHERPA MOS tijdens het winterseizoen - Hollandia

SHERPA MOS tijdens het winterseizoen

SHERPA MOS (de combinatie van Hollandia Services, CroonWolter&Dros en Arcadis die gezamenlijk het meerjarig onderhoud aan de Maeslant- en Hartelkering uitvoeren) heeft het eerste zomerseizoen succesvol afgerond en is na een geslaagde functioneringssluiting van de keringen het winterseizoen gestart. Tijdens het winterseizoen staan de keringen in actieve stand en gaan sluiten bij een waterstand van ca. 2,70m boven NAP, zoals bijvoorbeeld op 3 januari jl. het geval was. RWS heeft inmiddels een extra opdracht aan SHERPA MOS verstrekt om een deel van de werkinstructies te updaten. Dit heeft tot doel dat de voorbereiding en uitvoering van het regulier onderhoud effectiever en kwalitatief hoogwaardiger kunnen worden uitgevoerd. Ook beschikt de faalkansmanager daardoor over de juiste input om de beschikbaarheid van de keringen te waarborgen.