Renovatie klep Haringvlietbrug officieel afgerond - Hollandia

Renovatie klep Haringvlietbrug officieel afgerond

Met de overhandiging van het certificaat voor de CE-markering aan demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, is de renovatie van de klep van de Haringvlietbrug officieel afgerond. De markering toont aan dat de brug veilig kan worden bediend voor de hoge scheepvaart.

De renovatie van de klep van de Haringvlietbrug is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door aannemerscombinatie Mobilis en Croonwolter&dros (CMCH) samen met Hollandia Infra en Machinefabriek Rusthoven. Het werk ging begin 2023 van start met het verwijderen van de bestaande installaties uit de brugkelder. De brug kon toen niet meer worden bediend voor de hoge scheepvaart. In juni en juli van dat jaar werden de klep, het bewegingswerk en de technische systemen voor bediening, besturing en bewaking compleet vernieuwd. De bedieningslocatie verhuisde bovendien naar de Volkeraksluizen. Voor deze werkzaamheden was de brug acht weken afgesloten voor al het wegverkeer. In najaar werden de nieuwe technische systemen uitgebreid getest en werden de brugbedienaars opgeleid om met de systemen te kunnen werken. Sinds begin oktober werd de brug op aanvraag incidenteel bediend en kon de hoge scheepvaart zonder omweg weer van de Hollands Diep naar het Haringvliet varen.

Eind 2023 en begin 2024 werd de technische documentatie, zoals handleidingen en onderhoudsplannen, in orde gemaakt. Met al deze documenten is de CE-markering aangevraagd. De CE-markering is een verklaring die aangeeft dat het bewegingswerk van de Haringvlietbrug aan alle Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming voldoet.