Renovatie A12 IJsselbruggen | Inhijsen balk en lassen - Hollandia

Renovatie A12 IJsselbruggen | Inhijsen balk en lassen

Een kijkje achter de schermen bij de renovatie van de A12 IJsselbruggen!
Na een korte onderbreking door hoog water, hebben we onze werkzaamheden hier weer hervat. De brug wordt versterkt met 1,9 kilometer extra stalen balken. Ook worden ruim 1.000 lasverbindingen verbeterd. Daarvoor is veel laswerk nodig. De werkzaamheden onder de middelste brug ronden we spoedig af. Daarna kijken we uit naar de volgende fase: de renovatie van de buitenste stalen brug, die in het voorjaar van start gaat.

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Savera IJsselbruggen (Dura Vermeer en Hollandia Services) werken op een vernieuwende manier samen aan de renovatie van de A12 IJsselbruggen. Dat doen we volgens de twee-fasen aanpak.
De A12 is een belangrijke achterlandverbinding van en naar Duitsland. Ook voor regionaal verkeer rondom Gemeente Arnhem en de Liemers is de A12 van groot belang. Sinds 2017 is bekend dat de 2 stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland toe zijn aan renovatie en versterking. Van 2022 tot en met 2026 worden de 2 stalen IJsselbruggen gerenoveerd. Na de renovatie zijn de bruggen weer 30 jaar vrij van groot onderhoud.

Kijk voor meer informatie over dit project op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/..