Overgewicht van de Hollandsche IJsselkering gemeten - Hollandia

Overgewicht van de Hollandsche IJsselkering gemeten

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Hollandia Services het overgewicht van de bovenstroomse schuif van de Hollandsche IJsselkering gemeten. Tijdens de laatste proefsluiting van het winterseizoen plaatsten we vier grote weegschalen onder de schuif om het overgewicht nauwkeurig vast te stellen. Dankzij de kunde van onze vakmensen en een goed doordachte uitvoeringsmethode behaalden we een zeer nauwkeurig resultaat, met slechts 0,1% verschil tussen de vier afzonderlijke metingen.

Ondanks het aanzienlijke overgewicht van ruim 300.000 kilo hoeft er niets aangepast te worden. Bij een stormvloedkering is extra gewicht juist meer dan welkom, omdat dit ervoor zorgt dat de kering goed sluit.

Hollandia Services is erg goed bekend met de Hollandsche IJsselkering. In de afgelopen jaren hebben we namelijk de volledige aandrijving van de benedenstroomse schuif vervangen: