Laatste trogbrug Theemswegtracé door SaVe afgewerkt - Hollandia

Laatste trogbrug Theemswegtracé door SaVe afgewerkt

Ook de laatste trogbrug is door SaVe afgewerkt. Een echt huzarenstukje! Hiermee is het spoorviaduct van het Theemswegtracé helemaal overgedragen aan opdrachtgever Port of Rotterdam.
Deze trog is de laatste van 2 naast elkaar gelegen gebogen, voorgespannen betonnen trogbruggen die in 1 jaar zijn gebouwd in een complex stukje petrochemie vol kabels en leidingen, vol infra (A15, Havenspoorlijn, stamspoor, fietspad) en deels op terrein van Stork/EQIN. Vrij baan voor onze collega’s van VolkerRail! Zij hebben de kabels en leidingen al op het viaduct aangebracht en rollen ‘as we speak’ het ballastbed uit. Hollandia Infra bouwde vanuit aannemerscombinatie SaVe, de 269 meter lange spoorbrug over de Thomassentunnel. SaVe bestaat uit: Besix, DuraVermeer, MobilisTBI, Smulders en Hollandia.

Vlieg gerust nog een keer met ons mee en bekijk de video.