Gunning voor het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland definitief - Hollandia

Gunning voor het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland definitief

De provincie Flevoland heeft dinsdag 29 mei de uitvoering van het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen definitief gegund aan aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services. Tot en met maandag 28 mei jl. konden de andere inschrijvers bezwaar maken tegen de voorlopige gunning, tijdens de zogenoemde Alcatel-termijn. Dit is niet gebeurd, waardoor de gunning nu definitief is.

Opdracht

De combinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services gaat de komende vijf jaar de renovatie van 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen in Flevoland uitvoeren. Belangrijk aspect hierbij is de optimalisatie van de bediening op afstand. De combinatie is tevens per 1 oktober 2018 verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud.

Meer informatie

Meer informatie over de het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen staat op de website van de provincie Flevoland https://www.flevoland.nl/dossiers/groot-onderhoud-bruggen-sluizen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project.