Gunning dokdeuren Maeslantkering - Hollandia

Gunning dokdeuren Maeslantkering

In 2025 en 2026 zullen beide dokdeuren van de Maeslantkering, een cruciaal onderdeel van ons waterbeheersingssysteem, naar onze werf in Krimpen aan den IJssel komen voor uitgebreid onderhoud.

Deze opdracht is ons op het lijf geschreven, gezien onze ervaring met de Maeslantkering; Hollandia Services heeft immers al vele jaren het reguliere onderhoud van deze indrukwekkende stormvloedkering verzorgd. We zijn dan ook erg blij met de gunning van deze aanbesteding door Rijkswaterstaat.