CE-markering Sluis Leidschendam - Hollandia

CE-markering Sluis Leidschendam

Hollandia Services heeft samen met opdrachtgever Provincie Zuid-Holland het proces van CE-markering afgerond. Het object voldoet daarmee aan de wettelijke veiligheidseisen. De 130 jaar oude sluis in Leidschendam is een rijksmonument. Om de scheepvaart ook in de toekomst vlot en veilig te laten doorvaren, is groot onderhoud uitgevoerd aan het sluiscomplex inclusief de twee beweegbare bruggen.

De monumentale status van de sluis maakt het een bijzonder project. Voor de manier van restaureren hebben we de derde prijs gekregen van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen voor de meest waardevol gerestaureerde sluis. Over tien jaar wordt opnieuw groot onderhoud uitgevoerd aan de besturingsinstallatie en zo nodig aan de bewegingswerken. Het sluiscomplex en de omgeving kunnen voorlopig weer 30 tot 40 jaar mee.